• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Rok Edukacji Ekonomicznej 2024
14.09.2023

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowe rocznice

7 września br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Z inicjatywą, wystąpiło pięć największych organizacji społecznych realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej, zawierając porozumienie w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są: Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Na 2024 r. przypada pięć szczególnych rocznic dla historii gospodarczej Polski tj. 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego, 100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka pt. „Bankructwo Małego Dżeka” – książki, która była jednym z pierwszych powszechnych podręczników wiedzy ekonomicznej dla uczniów w polskich szkołach.Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego. Senatorowie chcieli w ten sposób docenić, poczynione na przestrzeni ostatnich 100 lat, wysiłki tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie wiedzy z tego obszaru. „Kierując się słowami Władysława Grabskiego: Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego, chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – napisano w uchwale.

Inicjatywa od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest ponad 700 deklaracji poparcia tej idei, jakie wyrazili przedstawiciele różnych środowisk. Wśród nich znajdują się m.in. szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli, uczelnie, organizacje pozarządowe, media, banki i instytucje sektora finansowego oraz nauczyciele, przedstawiciele świata nauki i wykładowcy akademiccy, harcerze, przedsiębiorcy i samorządowcy.Jesteśmy przekonani, że przez najbliższe miesiące i cały przyszły rok, edukacja ekonomiczna będzie obecna w agendzie ważnych spraw dla przyszłości Polski, zaś sama uchwała Senatu RP wpłynie na wzmocnienie i dalszy, dynamicznych rozwój działań w tym obszarze, podejmowanych przez instytucje publiczne oraz sektor organizacji pozarządowych – powiedział Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024 oraz Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Więcej informacji o Roku Edukacji Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej: www.ree2024.pl.
 
Kontakt dla mediów:
Koordynator Komitetu Organizacyjnego REE 2024
Patryk Gąsior
[email protected]
(+48) 530 510 879

Pobierz plik Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 - informacja prasowa