• Aktualności
 • Wydarzenia
 • Spółdzielcza Technologia Roku
Wydarzenia
27.03.2024

IV edycja Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku

Związek Banków Polskich ogłasza IV edycję Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku” dla Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających oraz firm informatycznych dostarczających rozwiązań technologicznych dla potrzeb sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Celem Konkursu jest promowanie rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania Banków Spółdzielczych oraz całego sektora bankowości spółdzielczej, jak również zapewniają sprawną obsługę i oferowanie najwyższej jakości usług klientom Banków Spółdzielczych.
 
Konkurs „Spółdzielcza Technologia Roku” organizowany jest jako wydarzenie towarzyszące  „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024”.
 
Harmonogram Konkursu:

 • 15 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie konkursu
 • 26 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie
 • 27 maja 2024 r. – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek podczas Gali FTBS’24

 
Celem Konkursu jest: 

 • promowanie najnowszych rozwiązań w obszarze technologii, które są wykorzystywane w Bankach Spółdzielczych i Bankach Zrzeszających,
 • unowocześnianie potencjału sektora bankowości spółdzielczej w dobie wyzwań technologicznych,
 • promowanie unikalnych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane przez Banki Spółdzielcze w ramach dostępnych technologii i rozwiązań opracowywanych przez Dostawców rozwiązań IT,
 • podnoszenie kompetencji pracowników sektora bankowości spółdzielczej w szerszym wykorzystywaniu najlepszych rozwiązań technologicznych.

 
Kategorie konkursowe:

 • Nowoczesne technologie w bankowości spółdzielczej
 • Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej
 • Zespoły IT w sektorze bankowości spółdzielczej

 
Jak wziąć udział w Konkursie?
Banki Spółdzielcze, Banki Zrzeszające oraz Dostawcy rozwiązań IT mogą wskazywać rozwiązania technologiczne, które podnoszą efektywność procesów, zwiększają dostępność i jakość usług lub poprawiają poziom bezpieczeństwa konkretnego Banku Spółdzielczego lub Banku Zrzeszającego oraz zostały wdrożone w roku 2023 roku.
Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w terminie do 26 kwietnia 2024 r. poprzez przesłanie drogą mailową uzupełnionego „Formularza zgłoszeniowego” (podpisany plik pdf. + plik word) na adres: [email protected].
W Konkursie mogą uczestniczyć laureaci wcześniejszych edycji Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku”.
 
Tryb rozstrzygnięcia Konkursu:
Nominowanych i laureatów Konkursu wybiera Kapituła Konkursu na podstawie oceny nadesłanych zgłoszeń.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024.
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się podczas „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024”, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2024 r. w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.
 
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (FTBS) to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, którzy od lat wspierają polską bankowość spółdzielczą we wdrażaniu innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów back-office’owych, zapewnianiu bezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, zastosowaniu sztucznej inteligencji, funkcjonowaniu w okresie dekoniunktury czy też poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju sektora w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym.
 
FTBS to cykliczne wydarzenie umożliwiające uczestnikom nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami. lepsze zrozumienie aktualnie zachodzących zmian i trendów oraz merytoryczną dyskusję nad najważniejszymi problemami, perspektywami rozwoju i wyzwaniami w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora bankowości spółdzielczej. Kolejne edycje Forum tradycyjnie już gromadzą prezesów, wiceprezesów oraz wyższą kadrę kierowniczą z zakresu IT i strategii zarządczych Banków Spółdzielczych i Zrzeszających w Polsce oraz zarządy firm doradczych i technologicznych współpracujących z Bankami Spółdzielczymi i Zrzeszającymi. W wydarzeniu co roku udział bierze ponad pięciuset uczestników. FTBS to także miejsce spotkań i dialogu sektora bankowości spółdzielczej z administracją. Ideą FTBS jest integracja środowiska bankowości spółdzielczej z kluczowymi dostawcami rozwiązań technologicznych, aby wspólnie w gronie praktyków dyskutować o najnowszych rozwiązaniach, produktach i usługach oraz  najważniejszych aspektach funkcjonowania i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.
 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego zakres tematyczny FTBS współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, w tym przede wszystkim Prezesi, Członkowie Zarządów i Menedżerowie Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających odpowiedzialni na rozwój technologii i rozwiązań IT, jak również reprezentanci firm technologicznych.
 
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących Konkursu do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu oraz Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, tel.: 697-223-533, e-mail: [email protected].
 
Więcej informacji o Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024 na stronie (link): https://konferencje.bank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2024/
 
POBIERZ PLIK
Formularz zgłoszeniowy - Spółdzielcza Technologia Roku IV edycja

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy - Spółdzielcza Technologia Roku IV edycja