• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Taksonomia
Wydarzenia
23.04.2024

Dobre praktyki wykorzystania Taksonomii do kwalifikacji nieruchomości jako zrównoważone środowiskowo

Związek Banków Polskich oraz Polski Związek Firm Deweloperskich przygotowały pierwszą edycję standardu pt. Dobre praktyki wykorzystania Taksonomii do kwalifikacji nieruchomości  jako zrównoważone środowiskowo”.

Podjęta została w ten sposób próba ujednolicenia podejścia w tym zakresie na polskim rynku, także w kontekście obowiązku banków do raportowania od dnia 1 stycznia 2024 r wskaźnika zielonych aktywów (tzw. GAR – Green Asset Ratio).

Eksperci sektora bankowego oraz budowlanego przeanalizowali Techniczne Kryteria Kwalifikacji  – Załącznik I sekcja 7 (Budownictwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości). Efektem poczynionych ustaleń są Dobre praktyki, które składają się z dwóch części. W pierwszej zaproponowano odpowiedzi na pytania do szczegółowych kryteriów określonych w Załączniku I, z kolei w drugiej (która ma charakter „checklisty do Taksonomii”) skupiono się na określeniu katalogu dokumentów niezbędnych do weryfikacji nieruchomości pod kątem kryteriów określonych w TKK.  Zespół pracujący nad Dobrymi praktyki postawił sobie za cel, aby w pracach wykorzystać już dotychczasową szeroko pojętą praktykę polskiego rynku budowalnego, a w szczególności dokumentację wykorzystywaną już obecnie w procesie budowlanym.

Wychodzimy z założenia, że Dobre praktyki nie stanowią zakończenia prac obu organizacji w tym zakresie, ale raczej podsumowanie wniosków pierwszego ich etapu. Planujemy publikację kolejnych edycji – wraz ze zmieniającymi się przepisami, ich interpretacjami czy nabieraniem kolejnych doświadczeń.

Pobierz plik Dobre praktyki wykorzystania Taksonomii do kwalifikacji nieruchomości jako zrównoważone środowiskowo