• Aktualności
  • Wydarzenia
  • VIII Kongres Prawa Bankowego
Wydarzenia
17.06.2021

Zakończyły się obrady VIII Kongresu Prawa Bankowego

Tegoroczna edycja Kongresu Prawa Bankowego poświęcona była trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

W ramach Kongresu przeprowadzone zostały trzy bloki tematyczne:

  • Krajobraz po TSUE i SN – kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych
  • Usługi płatnicze – wyzwania prawno-regulacyjne
  • Aktualne kierunki restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego

W Kongresie uczestniczyło blisko 200 osób, a wśród nich prezesi zarządów banków, dyrektorzy departamentów prawnych, departamentów compliance oraz departamentów windykacji, radcowie prawni i przedstawiciele kancelarii prawnych.

Kongres otworzył dr Tadeusz Białek - Wiceprezes Związku Banków Polskich. W swoim wystąpieniu podkreślił, że podobnie jak w poprzednich edycjach, tegoroczny Kongres skupia się na najistotniejszych zagadnieniach prawnych i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora bankowego. 

Następnie Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich zaprosił gościa honorowego Kongresu do wygłoszenia wystąpienia otwierającego. Prof. zw. dr hab. Stanisław Sołtysiński wygłosił inspirujący wykład zatytułowany: „Prawo i ekonomia. Spory i współpraca na pograniczu pokrewnych dziedzin nauk społecznych”.
Pierwszy blok dotyczył kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego orzeczeń w sprawach kredytów denominowanych oraz indeksowanych do walut obcych (wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. w składzie siedmiu sędziów w sprawie III CZP 6/21 oraz oczekiwanej uchwały całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego). Rozważano między innymi na temat „trwałej” bezskuteczności umowy kredytowej w kontekście przedawnienia roszczeń o zwrot spełnionych świadczeń, środków ochrony banku w postępowaniu z powództwa konsumenta czy charakterze sankcji wobec umowy kredytu zawierającej klauzule abuzywne. W ramach pierwszego bloku tematycznego udział wzięli: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), r. pr. Anna Cudna-Wagner (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.), prof. dr hab. Maciej Gutowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Tomasz Spyra (Kancelaria prawna T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski s.k.), dr Michał Jabłoński (Laboratorium Prawa i Gospodarki).

Drugi blok tematyczny poświęcony został najważniejszym wyzwaniom regulacyjno-prawnym z obszaru usług płatniczych. Wdrożenie dyrektywy PSD2 oraz instrumentów płatniczych opartych o nowe technologie w sposób znaczący wpłynęło na szereg obszarów funkcjonowania banków. Omówiono zagadnienie nieautoryzowanych transakcji – przybliżone zostały przepisy europejskie, polska implementacja dyrektywy PSD2 i stanowiska organów ochrony konsumentów. Jako prelegenci wystąpili: dr Wojciech Iwański (Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), dr Paweł Widawski (Fundacja Polska Bezgotówkowa), r. pr. Robert Podpłoński (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.), r. pr. Marta Stanisławska (Kancelaria Bird&Bird), r. pr. Szymon Ciach (Kancelaria Kochański & Partners).

W trzecim bloku tematycznym omówiono aktualne kierunki zmian w regulacji oraz praktyce prawa restrukturyzacji i ich ocenie z perspektywy polskiego sektora bankowego. W toku rozważań podkreślono, że polskie prawo restrukturyzacyjne znajduje się na etapie znaczących przemian wynikających w pierwszej kolejności z trwającego procesu implementacji tzw. Dyrektywy Restrukturyzacyjnej. Prelegenci przedstawili swoje refleksje również na temat ewolucja roli wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz nad tym, czy ustanowieniem hipoteki jest pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. W bloku poświęconym restrukturyzacji udział wzięli: r. pr. Kazimierz Jeleński (Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy), dr Patryk Filipiak (Kancelaria Filipiak Babicz Legal sp.k.), dr Artur Bunk (Kancelaria Gunnercooke), r. pr. Bartosz Groele (Kancelaria Tomasik Groele Partnerzy), r. pr. Katarzyna Sęktas-Bilusich (Kancelaria Legal Care). 

Partnerami VIII Kongresu Prawa Bankowego i Informacji byli: Kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak (Partner strategiczny), Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa oraz Kancelaria prawna T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski s.k. (Partnerzy generalni).