• Aktualności
 • Wydarzenia
 • Webinarium Restrukturyzacyjne
Wydarzenia
01.12.2020

Webinarium Restrukturyzacyjne

Związek Banków Polskich, firma prawnicza Kochański & Partners oraz CVI Dom Maklerski zapraszają do udziału w webinarze poświęconemu alternatywnym formom finansowania przedsiębiorstw, w tym uzupełniającym finansowanie bankowe oraz nowym rozwiązaniom restrukturyzacyjnym dostępnym dla dłużników w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 i Dyrektywy Drugiej Szansy (w kontekście planowanej transpozycji dyrektywy) z uwzględnieniem perspektywy wierzycieli, szczególnie tych zabezpieczonych.

Pierwsza część szkolenia obejmować będzie prezentację na temat finansowania typu mezzanine jako potencjalnego źródła finansowania komplementarnego wobec kredytów bankowych, przedstawienie kluczowych cech takiego finansowania oraz potencjalnych rozwiązań prawnych dla ustrukturyzowania finansowania mezzanine w uzupełnieniu finansowania bankowego. Finansowanie mezzanine wpływa pozytywnie na cashflow firmy, na czym zyskuje zarówno podmiot finansowany, jak również bank jako senior lender zainteresowany utrzymaniem strumienia spłaty kredytu.

Powyższy panel zostanie zaprezentowany przez ekspertów: Marcina Leję – Prezesa Zarządu CVI Dom Maklerski, wiodącego asset managera oferującego finansowanie mezzanine w ramach zarządzanych przez CVI funduszy inwestycyjnych oraz mec. Pawła Mardasa, Partnera w Kochański & Partners, specjalistę w zakresie M&A oraz finansowań dłużnych.

Druga część szkolenia odnosić się będzie do rozwiązań restrukturyzacyjnych funkcjonujących w oparciu o Tarczę Antykryzysową 4.0 oraz planowanych w kontekście transpozycji Dyrektywy Drugiej Szansy. Prezentacja koncentrować się będzie na praktycznych konsekwencjach wybranych mechanizmów przywołanych aktów prawnych dla sytuacji prawnej wierzycieli, w tym w szczególności w kontekście udzielonych finansowań bankowych. 

Tę część poprowadzą eksperci w zakresie reorganizacji, restrukturyzacji oraz postępowań upadłościowych w Kochański & Partners: mec. Olgierd Świerzewski, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym, a także przeprowadzania analiz i ocen wpływu zmian regulacyjnych na działalność firm oraz mec. Karol Połosak, specjalista w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego.
Wyrażamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaszczycą nas Państwo swoją obecnością dołączając do grona uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 13:00. 

AGENDA
PANEL I: Mezzanine finance jako alternatywne źródło pozyskania kapitału na rozwój i przetrwanie firmy:

 1. Ogólna charakterystyka finansowania mezzanine.
 2. Podporządkowanie wobec długu senioralnego.
 3. Formy finansowania mezzanine.
 4. Jak to zrobić dobrze, czyli jak powinien wyglądać proces pozyskania finansowania mezzanine
 5. Mezzanine a możliwość pozyskania inwestora equity.
 6. Distressed M&A.
 7. Podsumowanie i wnioski. 

PROWADZĄCY:

 • Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański & Partners
 • Marcin Leja, Prezes Zarządu w CVI Dom Maklerski


PANEL II: Restrukturyzacja zapobiegawcza z perspektywy wierzycieli.

 1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z perspektywy wierzycieli.
 2. Kluczowe mechanizmy restrukturyzacji zapobiegawczej w ramach Dyrektywy Drugiej Szansy.
 3. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bazą dla transpozycji Dyrektywy Drugiej Szansy w Polsce?
 4. Dialog z wierzycielami, zaufanie i finansowanie kluczem dla udanej restrukturyzacji.
 5. Restrukturyzacja sądowa a pozasądowa?
 6. Program Kochański & Partners „audyt i nadzór restrukturyzacyjny”.
 7. Podsumowanie i wnioski.

PROWADZĄCY:

 • Karol Połosak, Adwokat, Counsel w Praktyce Prawa Korporacyjnego w Kochański & Partners
 • Olgierd Świerzewski, Radca prawny, Partner, Executive Director, Szef Praktyki Transakcji Technologicznych, Sektora Usług Finansowych oraz Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia w Kochański & Partners


Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: kamila.masik@cpb.pl