• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Wolniej rośnie liczba wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych
Wydarzenia
06.05.2020

Wolniej rośnie liczba wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych

Na koniec kwietnia łączna liczba wniosków od klientów indywidualnych o odroczenia rat kredytowych przekroczyła 800 tys., a przedsiębiorcy złożyli prawie 112 tys. wniosków – poinformował ZBP

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 roku łączna liczba wniosków od konsumentów o odroczenia rat kredytowych przekroczyła nieznacznie 800 tys., z czego 675 tysięcy zostało rozpatrzone pozytywnie (ok. 85%). W ciągu ostatnich dwóch tygodni kwietnia do banków wpłynęło ok. 180 tys. nowych wniosków. 

Przedsiębiorcy złożyli w bankach prawie 112 tysięcy wniosków, nieco ponad 30 tysięcy  w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia. Niespełna 97 tysięcy rozpatrzono pozytywnie (ok. 87%) – wyjaśnia Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz

Nieznacznie wzrosła liczba skarg (do 7,8 tys.) składanych w bankach, ale nadal jest to liczba znikoma w stosunku do ogólnej liczby wniosków. Krzysztof Pietraszkiewicz wyjaśnia że skargi dotyczyły głównie opóźnień w procedowaniu wniosków, niezrozumienia oferty danego banku kłopotów we właściwej i szybkiej komunikacji z klientem, ale także sytuacji, gdy umowa została już wypowiedziana lub kredyt był w postępowaniu egzekucyjnym lub w windykacji. Prezes ZBP dodaje ,że część reklamacji dotyczyła wniosków o umorzenie kredytu