• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Wprowadzenie do zagadnienia greenwashingu
Wydarzenia
22.02.2024

Wprowadzenie do zagadnienia greenwashingu w sektorze bankowym.

13 lutego 2024 roku Zarząd Związku Banków Polskich przyjął materiał pt. „Wprowadzenie do zagadnienia greenwashingu w sektorze bankowym. Edycja pierwsza”.

Dokument stanowi wstępną identyfikację otoczenia prawno-regulacyjnego wpływającego na sposób rozumienia zjawiska greenwashingu na polskim i europejskim rynku finansowym w kontekście:

  • kluczowych ram prawnych,
  • rekomendacji i wytycznych instytucji publicznych, a także
  • przypadków podejrzeń greenwashingu.

Analiza tych trzech wymiarów może stanowić podstawę do przedstawienia rekomendacji dla sektora bankowego, które będą wpływały na ustanowienie najlepszych standardów ograniczających ryzyko greenwashigu.

Intensywny rozwój regulacji z zakresu zrównoważonego finansowania, powstające reguły kwalifikacji danej działalności jako zrównoważonej środowiskowo (Taksonomia UE) czy też klasyfikacja pewnych typów inwestycji powoduje, że  otoczenie prawne, w którym tworzone są produkty finansowe wspierające cele zrównoważonego rozwoju ulega znaczącej komplikacji. Nowe normy powstające w ramach zrównoważonego finansowania stanowią pionierskie rozwiązania legislacyjne w skali ogólnoświatowej, przez co ich interpretacja i wykładania stanowi poważne wyzwanie dla instytucji finansowych.

Założeniem jest ustawiczne rozwijanie i aktualizowanie tego dokumentu wraz z rozwojem wiedzy i legislacji z tego obszaru do czasu powstania wiążących przepisów prawa bądź wytycznych uprawnionych organów nadzoru.

Pobierz plik Wprowadzenie do zagadnienia greenwashingu w sektorze bankowym. Edycja pierwsza