• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Wskaźnik SARON zastąpi LIBOR CHF
Wydarzenia
26.10.2021

Wskaźnik SARON zastąpił LIBOR CHF

Wprowadzenie do trwających umów kredytowych wskaźnika referencyjnego SARON, który od 1 stycznia 2022 roku zastąpił wskaźnik LIBOR CHF, nie będzie wymagało zmiany ich treści, tj. aneksowania, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad, zaś szczegóły stosowania zamiennika dla LIBOR CHF w indywidualnej umowie kredytu powinny zostać przekazane kredytobiorcy przez bank.

Źródło: KNF

"Organ nadzoru oczekuje od podmiotów nadzorowanych stosujących LIBOR CHF w umowach oraz instrumentach finansowych, do których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia KE dot. zamiennika, podjęcia aktywnych działań komunikacyjnych skierowanych do klientów, w tym także profesjonalnych, w których poinformują o związanych ze stosowaniem zamiennika zmianach w wykonywaniu umów po dacie 1 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie KNF.

SARON obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku
Komisja Europejska wyznaczyła SARON - zamiennik dla wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. KE poinformowała, że zamiennik oznacza przede wszystkim, że umowy o kredyt hipoteczny mogą być nadal wykonywane, "zatem gwarantuje on pewność prawną zarówno dla posiadaczy kredytów hipotecznych, jak i dla banków, które takich kredytów udzieliły".

"Aby zapobiec znacznej różnicy wartości, zamiennik uwzględnia korektę spreadu ustalonego na dzień 5 marca 2021 r., czyli na dzień, w którym ogłoszono zaprzestanie opracowywania LIBOR CHF. Ewentualna drobna różnica wartości, którą strony mogą zaobserwować po 1 stycznia 2022 r. będzie spowodowana wahaniami stóp procentowych od dnia 5 marca 2021 r." - czytamy także w "Q&A do Rozporządzenia wykonawczego KE wyznaczającego zamiennik dla LIBOR CHF". 

"Zważywszy, że stopa LIBOR przestała być publikowana z dniem 1 stycznia 2022 r., wyznaczone stopy powinny zastąpić odniesienia do stopy CHF LIBOR z tym właśnie dniem" - podała KE.

Jak podkreśla KNF, wskaźniki SARON są zalecanymi m.in. przez Narodowy Bank Szwajcarii następcami wskaźników LIBOR CHF. Są one wpisane na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełniają wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego. 

Przyczyną wyznaczenia przez KE zamiennika jest ogłoszone 5 marca 2021 r. przez brytyjski organu nadzoru FCA zakończenie opracowywania wraz z końcem 2021 r. szeregu wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR, w tym wszystkich terminów LIBOR CHF, przypomniano.

Źródło: alebank.pl, KNF

Pobierz plik mp3 Komentarz ws. wskaźnika SARON - Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP