• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Wzory pełnomocnictw do dokonywania czynności bankowych przez profesjonalnych pełnomocników
Wydarzenia
24.08.2022

Wzory pełnomocnictw do dokonywania czynności bankowych przez profesjonalnych pełnomocników

Praktyka dokonywania czynności bankowych przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwami do tych czynności oraz wypracowanie wzorów pełnomocnictw były przedmiotem współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Związku Banków Polskich.

Zakończeniem tych działań było spotkanie 24 sierpnia br., w którym uczestniczył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Podczas spotkania zostało podpisane pismo skierowane do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego z informacją o zrealizowanych działaniach oraz załączonymi wzorami pełnomocnictw.

Opracowane wzory spełniają wymogi prawa właściwego danej materii oraz uwzględniają wytyczne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące przede wszystkim zakresu upoważnienia z uwagi na ochronę tajemnicy bankowej oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych w bankach środków i realizowanych przez nie transakcji. Uwzględniają zarówno specyfikę prawną czynności bankowych, jak i praktykę tego obrotu oraz zawierają możliwie szeroki katalog czynności bankowych, który w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy leżącej u podstaw udzielenia pełnomocnictwa oraz woli klienta wyrażonej pełnomocnikowi, może ulegać odpowiednim modyfikacjom.

Mając na uwadze praktyczne znaczenie wypracowanych dokumentów, z uwzględnieniem samodzielności profesjonalnych pełnomocników, Związek Banków Polskich przekazuje do wykorzystania przez radców prawnych wzory pełnomocnictw, które uwzględniają zarówno specyfikę prawną czynności bankowych, jak i praktykę tego obrotu.

Poniżej pliki do pobrania

Pobierz plik Komunikat ze spotkania w dniu 24.08.2022
Pobierz plik Pełnomocnictwo do rachunku bankowego - wzór
Pobierz plik Pełnomocnictwo umowy kredytu, pożyczki - wzór
Pobierz plik Pełnomocnictwo rachunek bank spadkobierca - wzór