• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Zasady bezpieczeństwa dla klientów korzystających z produktów i usług bankowych w placówkach
Wydarzenia
08.01.2021

Zasady bezpieczeństwa dla klientów korzystających z produktów i usług bankowych w placówkach

Zasady bezpieczeństwa dla klientów korzystających z produktów i usług bankowych w placówkach bankowych w okresie pandemii COVID-19. Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 8 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,
 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort podczas wizyt w placówkach bankowych informujemy o niektórych zasadach jakie uległy zmianie w zakresie obsługi klientów w placówkach bankowych w wyniku pojawienia się pandemii koronawirusa COVID-19. 
 
Sytuacja, która dotknęła nas wszystkich wymusiła konieczność dostosowania się do nowych dla wszystkich warunków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Są one podyktowane dbaniem o życie i zdrowie obywateli i niejednokrotnie mają charakter powszechny. Zmiany te nie ominęły także niektórych elementów obsługi klientów banków w placówkach, mających jako cel główny zapewnienie wzajemnego bezpieczeństwa klientów oraz pracowników bankowych.
Najważniejsze z nich to:

obowiązek zakrywania ust i nosa podczas wizyty w placówce bankowej. Przypominamy, że podczas wizyty w placówce bankowej istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach obsługi bankowej1;

  • w niektórych przypadkach, klienci podczas wizyty w placówkach bankowych a zwłaszcza w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości mogą zostać poproszeni o odsłonienie widoku twarzy, nosa i ust na czas niezbędny do potwierdzenia tożsamości lub identyfikacji2.
  • Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy klient odmówi zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, pomimo uzyskania stosownej informacji od pracownika banku, pracownik ten jest uprawniony do poinformowania o przysługującym mu prawie do odmowy świadczenia usługi3.

 
Prosimy Państwa o stosowanie tych uniwersalnych zasad podczas wizyt w placówkach bankowych.
 
FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP

 
______________________
1    § 27 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316.). Podstawę prawną nałożenia takiego obowiązku w rozporządzeniu stanowi art. 46b pkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 z późn. zm.);
2    § 27 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316.);
3     Zgodnie z art. 46bb ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 z późn. zm.): „Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).”