• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum Bankowe 2022
Wydarzenia
17.03.2022

Forum Bankowe 2022

W dniu 17 marca rozpoczął się drugi dzień obrad Forum Bankowego 2022. Głównymi tematami drugiego dnia są Rozwój i innowacje technologiczne w bankach po doświadczeniach lockdownu oraz Polskie strategiczne projekty rozwojowe i zrównoważony rozwój – nowe wyzwania i nowa rola społeczno-gospodarcza banków

W Forum uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli bankowości, świata nauki, biznesu i administracji. Podczas Forum Bankowego 2022, uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób banki powinny sprostać nowej sytuacji, aby móc dalej wspierać bezpieczny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski i jej obywateli, a także jakie są wzajemne oczekiwania sektora bankowego i kluczowych instytucji regulujących, żeby wspólnie, efektywnie móc realizować ten cel. 

Dwa lata pandemii koronawirusa i towarzyszących jej obostrzeń stały się ważnym impulsem dla przyspieszenia digitalizacji całej gospodarki, i branża finansowa nie była tu wyjątkiem. Skutki przemian technologicznych w polskiej bankowości oraz perspektywy dalszego rozwoju tego sektora w kierunku Gospodarki 4.0 były tematem debaty eksperckiej, rozpoczynającej drugie webinarium, zorganizowane w ramach tegorocznego Forum Bankowego. 

Dyskusję moderował dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, a w roli panelistów wystąpili Grażyna Ciurzyńska, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Crédit Agricole Bank Polska, Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Andrzej Pyka, Dyrektor Transformacji Bankowości Detalicznej Santander Banku Polska, Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Marcin Bartoszewski, Dyrektor i Experience Platforms Leader w EY Polska oraz  Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Banku.

Polski sektor bankowy zdaje egzamin w czasie pandemii i wojny w Ukrainie
- Warto niezmiennie powtarzać, iż sektor bankowy od lat stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Nowe technologie wywierają wpływ na wszystkie obszary jego funkcjonowania, zarówno wewnętrzną organizację, architekturę jak relacje z klientami – podkreślił dr Tadeusz Białek.

Dodał on, iż w okres pandemii stał się surowym testem dla cyfrowej infrastruktury banków, które w trybie pilnym musiały przestawić się na funkcjonowanie w trybie zdalnym, i dziś można powiedzieć, iż zdały ten egzamin doskonale.

Także i obecna sytuacja za wschodnią granicą stanowi sprawdzian funkcjonowania polskiej bankowości jako architektury krytycznej, jako że rosyjskiej agresji na Ukrainę towarzyszą cyberataki, wymierzone w poszczególne segmenty gospodarki państw UE.

Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę, że instytucje finansowe są przygotowane i na taką ewentualność, o czym świadczą choćby  rekomendacje zarządu Związku Banków Polskich z 10 marca dotyczące zachowania ciągłości działania banku w obliczu międzynarodowego konfliktu zbrojnego lub wojny hybrydowej.

AI na straży bezpieczeństwa
W jaki sposób instytucje finansowe mogą się przyczynić do popularyzacji cyfrowych rozwiązań wśród Polaków? Grażyna Ciurzyńska wskazywała dwa obszary niezbędnych działań.

– Należy inwestować w innowacje, ale pamiętać też o edukacji, która jest głównym motorem napędzania płatności bezgotówkowych – stwierdziła prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Zwróciła ona wagę, iż w czasie pandemii płatności zbliżeniowe stały się naturalne, nie tylko w dużych miastach. Coraz też powszechniej w tym celu nie używamy kart, tylko urządzeń mobilnych, jak smartfony czy zegarki. Aktywność Fundacji przejawia się też w zaopatrywaniu rynku w terminale POS, z których aż 2/3 zasiliło mniejsze miejscowości.

- Fundacja działa w obszarze edukacji, ale i rozwijania infrastruktury płatniczej – zapewniła Grażyna Ciurzyńska.

Technologie płatnicze to nie jedyny obszar, w którym digitalizacja rynku finansowego przyspieszyła podczas pandemii. Piotr Kwiatkowski odniósł się w tym kontekście do wykorzystania sztucznej inteligencji, która, jak stwierdził, może usprawnić wiele aspektów funkcjonowania banku. Chodzi między innymi o analizy przepływów danych na potrzeby antyfraudowe i AML, gdzie każdego dnia bank otrzymuje nawet kilkaset alertów.

W obszar bezpieczeństwa wpisuje się oczywiście biometria behawioralna, która umożliwia stuprocentowo pewną autentykację klienta na podstawie ruchów myszką czy sposobu posługiwania się smartfonem, a pożądanego efektu w tej dziedzinie nie da się uzyskać bez uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji.

- Działania przestępcze opierają się głównie na mechanizmach zautomatyzowanych, tymczasem trudno „podrobić” klienta pod kątem zachowań – dodał przedstawiciel Credit Agricole Banku Polska.

Wykorzystanie nowoczesnych metod ma kolosalne znaczenie także i dlatego, iż współczesny klient oczekuje obsługi w pełni intuicyjnej, jakby nie biorąc pod uwagę, że im łatwiej i szybciej tym mniej bezpiecznie. Z drugiej strony mamy do czynienia z dużymi, profesjonalnymi grupami przestępczymi, dysponującymi fachowcami na bieżąco analizującymi rozwiązania stosowane przez banki, a na dodatek część grup przestępczych współpracuje z państwami dyktatorskimi, jak Federacja Rosyjska.

- Na chwilę obecną, analizując różne formy cyberprzestępczości, największą słabością jest zachowanie klientów – dodał Piotr Kwiatkowski.

Ewolucja czy rewolucja?
Wyzwania cyberbezpieczeństwa stanowią istotne wyzwanie także dla lokalnego sektora finansowego, który musi nadążać za oczekiwaniami klientów. Mirosław Skiba podkreślił, że spółdzielcy nie mogą w tym kontekście pozwolić na bycie najsłabszym ogniwem rynku.

Wyzwanie jest tu nieco inne niż w bankowości komercyjnej, dysponującej centralnym systemem, bowiem w bankach lokalnych infrastruktura ma charakter rozproszony. Wsparciem w tym kontekście są działania podejmowane przez zrzeszenie, pozwalające na scentralizowanie przynajmniej części funkcjonalności.

- Z perspektywy SGB zrobiliśmy wiele by zabezpieczanie coraz większej liczby transakcji online w żaden sposób nie odbiegało od reszty rynku, by nie stanowić celu ataków – dodał prezes SGB-Banku, dodając, iż dla swych członków bank zrzeszający zapewnia nie tylko rozwiązania IT, ale również wsparcie w obszarze organizacyjnym, operacyjnym i produktowym.

- Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania w żadnym stopniu nie ustępujące dużym organizacjom, nawet dla małych banków – zapewnił Mirosław Skiba.

Czy zatem okres pandemii przejdzie do historii jako kolejna już cyfrowa rewolucja na polskim rynku finansowym? Piotr Alicki przestrzegał przed tak pochopnym wnioskiem, wskazując, iż na przestrzeni minionych dwóch lat nie dokonano epokowych odkryć ani nie wdrożono innowacji o charakterze przełomowym, zatem była to raczej mocno przyspieszona ewolucja.

Z punktu widzenia banków kluczowe znaczenie w tym aspekcie miała organizacja pracy, w tym włączenie w dużej skali elementów pracy zdalnej, z czym wiązało się wykształcenie nawyków i umiejętności pracy zdalnej czy hybrydowej.

Poważne zmiany objęły też postawy klientów, którzy dostrzegli  korzyści związane z upowszechnieniem zdalnych usług i procesów czy wreszcie usługi publiczne.

Te ostatnie, jak przekonywał prezes KIR, dzięki korzystaniu z technologii bankowej były dostępne online i przed pandemią, ale podczas COVID-19 kanał zdalny stał się podstawową formą relacji z petentem.

Odnosząc się do tej kwestii, wiceprezes ZBP podkreślił, iż za postępem digitalizacji nie nadążają niekiedy przepisy.

 – Jesteśmy jednym z nielicznych krajów UE, który od strony prawnej nie ma uregulowanej pracy zdalnej – zauważył dr Tadeusz Białek.

Optymizm wobec wykorzystania nowych technologii wyraził Marcin Giżyński, który wprost wskazał, iż technologia wspiera bankowców i ich klientów.

- Pandemia przesunęła tych, co pracują zdalnie, z przestrzeni wygody do przestrzeni konieczności – ocenił z kolei Andrzej Pyka.

Oznacza to między innymi rozwój takich technologii jak videoweryfikacja, będąca sposobem na silną autentykację klienta, ale również biometria twarzy i głosu.

 To są technologie, których wcześniej używaliśmy nieśmiało, teraz one zostaną na stałe, gdyż zwiększają bezpieczeństwo i wygodę klienta ograniczając jednocześnie koszty - przypomniał przedstawiciel Santander Banku Polska.

Z kolei Marcin Bartoszewski podkreślał, iż dzięki akceleracji wykorzystania cyfrowych kanałów we wszystkich dziedzinach naszego życia  ludzie zobaczyli, że cyfrowe narzędzia są pomocne.

To, co w dalszym ciągu wywołuje frustrację niektórych użytkowników, to konieczność zakończenia w oddziale procesu rozpoczętego zdalnie. Dziś ok. 40% klientów oczekuje spersonalizowanej obsługi niezależnie w którym kanale, dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera dopasowanie i komunikacji, i ofert w czasie rzeczywistym.

Zamiast wypychać do klienta informacje o produkcie, lepiej nastawić się na słuchanie klienta. To bardziej skuteczne – dodał przedstawiciel EY Polska.
Autor: Karol Mórawski, alebank.pl

Kolejnym punktem drugiego dnia obrad było wystąpienie Radosława Piedziuka, Unstructured Data Solutions Sales Manager, Dell Technologies, który skupił się na bezpiecznym dostępie do danych wrażliwych w środowiskach hybrydowych i multi-cloud. 

Prelegent wyjaśnił, czego dotyczy pojęcie multi-cloud i przedstawia różne modele korzystania z usług chmurowych oraz ryzyka z nimi związane. Zaprezentował także rozwiązania umożliwiające ograniczanie zagrożenia i zabezpieczanie danych.

Przed rozpączęciem ostatniego panelu Forum Bankowego 2022, wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego. O tej uroczystośći piszemy w osobnej relacji

Problematyka zrównoważonego rozwoju ma dla współczesnej gospodarki znaczenie nie mniejsze aniżeli czynniki stricte ekonomiczne. Jak w tym kontekście należy postrzegać rolę sektora finansowego? O tym dyskutowano podczas ostatniej sesji Forum Bankowego 2022, której moderatorem był Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. 
 

Wstępem do dyskusji była prezentacja dr. Andrzeja Banasiaka, dyrektora w Związku Banków Polskich, poświęcona sytuacji sektora bankowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Mówiąc o sukcesywnym obniżaniu się wyniku finansowego sektora na przestrzeni ostatnich lat podkreślał on, iż jest to spowodowane nie tylko czynnikami makroekonomicznymi czy globalnymi zawirowaniami, ale również obciążeniami, nakładanymi na banki przez państwo.

Odnosząc się do wojny w Ukrainie przedstawiciel ZBP stwierdził, iż stanowi ona większe wyzwanie aniżeli upadek Związku Radzieckiego i można ją porównać jedynie z atakiem na World Trade Center. To zaś generuje wiele zagrożeń dla polskiej gospodarki, wśród nich również i takie, że kursy walutowe będą się utrzymywać w dłuższym czasie na obecnym, wysokim poziomie. Do tego należy dodać wzrost cen surowców, zarówno energetycznych, jak gaz, węgiel czy ropa naftowa, jak i pszenicy, czego efektem będzie dalszy wzrost inflacji, która w Polsce zwiększa się już dziś w niepokojącym tempie.

– Wzrost cen gazu przekłada się na ceny nawozów, a w dalszej kolejności produktów rolnych – ocenił dr Banasiak.

Wskazał on też, iż Polska jest silnie uzależniona od paliw kopalnych z Rosji, aż 50% gazu, 66% ropy i 75% węgla pochodzi z tego kraju. Podobnie niekorzystnie wygląda zresztą mix energetyczny dla całej Europy. Z drugiej strony dywersyfikacja rodzi konieczność inwestowania nie tylko w infrastrukturę przesyłową, ale także w technologie przetwórcze, które mogą się różnić w zależności od miejsca pochodzenia surowców.

Problemem będzie także zastąpienie stali importowanej z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi, która dziś stanowi ¾ dostaw. A przecież nie można zapominać o dotychczasowych wyzwaniach, takich jak potrzeba restrukturyzacji energetyki i produkcji zielonej energii czy redukcja CO2 w budownictwie.

Jeśli dodamy do tego niespodziewane koszty w rodzaju potrzeby zapewnienia pomocy uchodźcom i stworzenie mechanizmów ich dyslokacji, to staje się oczywiste, iż obciążenia polskiego sektora bankowego będą musiały ulec znacznej racjonalizacji.

Kto sfinansuje transformację energetyczną?
Wyzwania związane z problematyką ESG były omawiane szeroko podczas debaty eksperckiej, moderowanej przez Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku Banków Polskich.

W dyskusji uczestniczyli: Wojciech Wrochna, Partner i Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w kancelarii Kochański & Partners; Paweł Flak, Associate Partner, Financial Risk and Analytics w EY Polska; Elżbieta Czetwertyńska, prezes Zarządu Citi Handlowego; Robert Kasprzak, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska; Bartosz Kublik, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Przemysław Furlepa, wiceprezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska.
Paweł Flak odniósł się do problematyki mixu energetycznego, wskazując, iż musi on ulec definitywnej zmianie. Obecna sytuacja geopolityczna może wprawdzie oznaczać w krótkim terminie powrót do węgla, ale w dalszej perspektywie niezbędne jest poszukiwanie innych źródeł energii.

To przede wszystkim fotowoltaika, która w Polsce przeżywa ogromny rozkwit, i nie chodzi tylko  o 800 tys. prosumentów, ale i duże, wielkoskalowe inwestycje. Dla odróżnienia, niesprzyjające prawo blokuje rozwój lądowych farm wiatrowych, jednak i tu sytuacja może się zmienić, z uwagi na rosnące przyzwolenie zarówno społeczności lokalnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego dla tego rodzaju inwestycji.

Jaką rolę w tym procesie mogą odegrać banki? Elżbieta Czetwertyńska zaznaczyła, iż  nakłady inwestycyjne wymagane w związku z transformacją są ogromne, ale pieniądze to nie jedyne, co mogą zaoferować banki. Równie cenne jest doradztwo, zwłaszcza dla mniejszych kredytobiorców, nieobeznanych z problematyką ESG.

Problemem jest brak zachęt dla banków, by budować portfolio zielonych produktów. A potrzeby w tym zakresie będą ogromne – zdaniem Roberta Kasprzaka tylko do 2030 roku zielona transformacja kosztować będzie od 300 do nawet 350 mld euro.

‒ Finansowanie dekarbonizacji leży w centrum naszej uwagi, mamy ambitne cele, jeśli chodzi o udział zielonych aktywów w naszym bilansie – zauważył reprezentant BOŚ.

Wspomniał też, iż Bank ma przeszło 30-letnią tradycję tworzenia zielonych projektów, które już dziś stanowią ok. 36% portfela, a na koniec przyszłego roku powinny obejmować połowę aktywów. BOŚ współpracuje też z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszami wojewódzkimi na wielu płaszczyznach, zarówno przy poszczególnych operacjach, jak i uczestnicząc w programach.

Banki spółdzielcze zielone nie tylko w logo
Wymogi EBA pomogły wystandaryzować podejście do analizy kredytowej ‒ oceniał Przemysław Furlepa. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, kiedy sukcesywnie wzrasta udział raportów niefinansowych. Reprezentant BNP Paribas Banku Polska podkreślał zarazem, że ESG stanowi jeden z tych obszarów, gdzie banki nie potrzebują konkurować.

‒ Wierzę, że jest to sfera wspólnego zainteresowania, gdzie konkurencja jest pozytywną motywacją – dodał Przemysław Furlepa.

Zaangażowanie na rzecz środowiska jest dostrzegalne także w przypadku lokalnych instytucji finansowych, o czym mówił Bartosz Kublik.

‒ Banki spółdzielcze uczestniczą w budowie Zielonego Ładu nie tylko dlatego, że zieleń od 100 lat mamy wpisaną w logo – powiedział prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, przypominając, iż sektor ten obsługuje ponad 60% samorządów szczebla gminnego i pewną część powiatów.

Rzecz w tym, że dla lokalnych banków głównym wyzwaniem jest pozyskanie wiedzy na temat spełniania celów ESG przez kredytowane firmy z sektora MŚP, które ‒ w przeciwieństwie do dużych korporacji ‒ nie sporządzają fachowych raportów. Dlatego wiedzę trzeba pozyskiwać bezpośrednio od klientów.

– Dobrym sposobem jest wypracowanie standaryzacji w podejściu do zielonego komponentu po to, by posługiwać się w miarę jednolitą definicją „co jest zielone, a co nie” ‒ stwierdził Bartosz Kublik.

Do kwestii zielonej taksonomii nawiązał też Wojciech Wrochna z kancelarii Kochański & Partners.
Autor: Karol Mórawski, alebank.pl
 


Relacja z pierwszego dnia obrad

W pierwszym dniu Forum m.in. uczestniczył przewodniczący Europejskiego Nadzoru Bankowego José Manuel Campa, prezes Narodowego Banku Polskiego - Adam Glapiński jak również Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej. 

Otwierając Forum Prezes Związku Banków Polskich wskazał, że kiedy 10 miesięcy temu przystępowaliśmy do budowania programu Forum Bankowego 2022 to sądziliśmy, że będziemy dyskutować o tym jak przygotować polską gospodarkę do modernizacji, do zmian, do realizacji strategicznych regionalnych, krajowych, sektorowych programów rozwojowych. „Czyste Powietrze, dekarbonizacja, ciepłownictwo, energetyka, nowoczesny transport. Dostrzegaliśmy wyzwania, zagrożenia, ale także i szanse. Chcieliśmy dyskutować o nadmiernych obciążeniach i co zrobić żeby polska bankowość mogła lepiej służyć gospodarce. Planowaliśmy dyskutować o roli nowych technologii, o bankowości i gospodarce w erze postcovidowej. Dziś otwierając Forum Bankowe muszę powiedzieć, że w naszych planach musieliśmy wprowadzić gwałtowne zmiany. Konieczność zmian wynikała z narastających w ostatnich tygodniach napięć, najpierw związanych z groźbą, a potem z urzeczywistnieniem się agresji na sąsiadującą z nami Ukrainę. Problematyka obserwowanych zmian migracyjnych, stabilności sektora bankowego, pomoc najbardziej potrzebującym w tym trudnym okresie, możliwe rozwiązania bankowe i finansowe będzie podczas Forum Bankowego skupiała naszą uwagę” – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Otwarcie Forum Bankowego 2022

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP w swoim wystąpieniu otwierającym Forum Bankowe 2022 skoncentrował się na dwóch tematach: wojnie w Ukrainie i jej wpływie na polską gospodarkę oraz na szybko rosnącej inflacji. Mówiąc o obecnej sytuacji związanej z w wojną w Ukrainie prezes Adam Glapiński stwierdził że w jeden dzień mogą zmienić się główne ryzyka i priorytety naszego działania". Zwrócił uwagę na reakcję rynków finansowych. Mówił o osłabieniu walut w regionie Europy Środkowej i o szybkich wzrostach cen surowców rolnych, ale przede wszystkim energetycznych. Te zjawiska nie są obojętne dla inflacji w Polsce i w innych krajach. Jednoznacznie stwierdził, że agresja Rosji na Ukrainę będzie dodatkowo podbijała inflację w naszym kraju. Prezes NBP wymienił kilka przyczyn inflacji w Polsce i w pozostałych państwach świata.

Wystąpienie prezesa NBP podczas Froum Bankowego 2022

Mówiąc o naszym kraju stwierdził, że inflacja jest także ceną jaką płacimy za niewielkie straty gospodarcze, jakie ponieśliśmy w kryzysie pandemicznym oraz za trwające dynamiczne ożywienie aktywności gospodarczej w Polsce. "Dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej, w tym szybkiej i zdecydowanej reakcji NBP udało się nam skutecznie złagodzić spadek aktywności i uchronić pracowników przed masowymi zwolnieniami i widmem wysokiego bezrobocia. Dzięki temu gospodarka jest odporna na kolejny szok, z którym będziemy musieli się zmierzyć." – podsumował prezes NBP

Z kolei Jose Manuel Campa, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zarówno podczas forum jak i w wywiadzie udzielonym dla Miesięcznika Finansowego BANK podkreślił że wraz z odpowiednimi organami EUNB ściśle monitorował ostatnie wydarzenia geopolityczne, by móc natychmiast zidentyfikować i zareagować na wszelkie pojawiające się ryzyka. Jak wskazał Jose Manuel Campa banki działające w Europie jeżeli chodzi o płynność, nieustannie wzmacniały swoją pozycję i obecnie dysponują znaczną ilością płynnych aktywów. Nie ulega wątpliwości, że pomogła w tym sprzyjająca polityka pieniężna.

Wystąpienie Jose Manuela Campy

Średni wskaźnik pokrycia płynności (LCR) wynosi w UE niemal 175%, co oznacza, że wzrósł on z poziomu poniżej 150%, odnotowanego w grudniu 2019 roku. Zaostrzanie polityki pieniężnej może doprowadzić w przyszłości do ponownego obniżenia wskaźników płynności banków do poziomu sprzed pandemii. W Polsce wskaźnik LCR kształtował się w III kw. 2021 r. na poziomie 212%. Taka korzystna sytuacja powinna umożliwić bankom właściwe zarządzanie zwiększoną niepewnością geopolityczną, w której obecnie żyjemy.

Z kolei wiceminister finansów Sebastian Skuza w kontekście wpływu obecnej sytuacji na stabilność budżetową wskazał, że prognoza deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na rok 2022 zakłada zejście poniżej 3% PKB, a także że pojawiają się ryzyka w sensie pozytywnym i negatywnym; czyli zwiększone dochody mi.in. z tytułu wyższej inflacji, ale i np. dużo wyższej planowanej wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego. Niemniej jednak są również ryzyka o charakterze tzw. ujemnym - tj. wojna na Ukrainie, kwestie wdrażania tarcz antyinflacyjnych. Minister Skuza zakłada jednak że sytuacja będzie sprzyjać zbilansowaniu się tego co było zakładane w pierwotnej ustawie budżetowej. 

Wystąpienie Sebastiana Skuzy

Forum Bankowe 2022 jest jednym z największych i najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli sektora bankowego – organizowanym przez Związek Banków Polskich.

Pełna relacja z pierwszego dnia Forum Bankowego

Zachęcamy do śledzenia publikacji również na portalu alebank.pl 

Zapraszamy na drugi dzień obrad Forum Bankowego 2022 w dniu 17 marca

Więcej informacji i rejestracja: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-bankowe-2022/

Pobierz plik Program Forum Bankowego 2022