wstecz
Bankowość elektroniczna

PolishCloud

 

PolishCloud to inicjatywa banków i firm technologicznych, która ma na celu przyspieszenie wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego.

Efektem prac grupy roboczej ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych pod egidą ZBP jest opublikowany w marcu 2020 r. „Standard wdrożeń w chmurze obliczeniowej” tzw. PolishCloud, który zawiera praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego. 

Został on opracowany w oparciu o Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku, który stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych zaleceń w zakresie outsourcingu, opisanych między innymi w Rekomendacji D oraz ustawie „Prawo bankowe”.

Dotychczasowe doświadczenia płynące z wdrożeń chmurowych spowodowały, że ZBP, Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych, przy aktywnym udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, postanowiły opracować nową wersję Standardu. 

Standard PolishCloud 2.0 to odpowiedź na dynamiczne rozpowszechnianie usług chmurowych w sektorze bankowym oraz liczne publikacje UKNF dotyczące przetwarzania danych w chmurze. Dokument opracowała grupa robocza ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych działająca pod egidą Związku Banków Polskich. Uzupełnia on pierwsze wydanie i na bazie ponadrocznych doświadczeń w sposób bardziej precyzyjny i szczegółowy prezentuje, jakie zadania, procedury, procesy i analizy Bank oraz Dostawca usługi chmurowej powinny przeprowadzić i udokumentować pod kątem przygotowania Banku do wdrożenia usług chmury obliczeniowej. Prace nad aktualizacją toczyły się w trzech strumieniach roboczych obejmujących: aspekty prawne, szacowanie ryzyka, wymagania bezpieczeństwa. Standard zawiera także przykłady dokumentów niezbędnych przy wdrożeniach usług chmurowych.

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishCloud.

Plik do pobrania Standard wdrożenia usługi chmury obliczeniowej publicznej lub hybrydowej
Obraz

Kontakt

Dominik Sadłakowski
e-mail: [email protected]