wstecz
Bankowość elektroniczna

PolishCloud

 

PolishCloud to inicjatywa banków i firm technologicznych mająca na celu przyspieszenie wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego.

Efektem kilkumiesięcznych prac jest „Standard wdrożeń w chmurze obliczeniowej” tzw. PolishCloud zawierający praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego. Dokument stanowi kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach. Zagadnienia znajdujące się w Standardzie są opracowane w oparciu o Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku, który stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych zaleceń w zakresie outsourcingu, opisanych między innymi w Rekomendacji D oraz ustawie ‘Prawo bankowe’.

Powodem wyjścia ze wspólną inicjatywą było opracowanie standardu wdrożenia rozwiązań informatycznych opartych o chmurę obliczeniową zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przy jednoczesnej niewielkiej praktyce w tym zakresie.

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishCloud.
 

Plik do pobrania Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej
Plik do pobrania Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (wersja angielska)
Obraz

Kontakt

Dominik Sadłakowski
e-mail: dominik.sadlakowski@zbp.pl