• Dla Klientów
 • Prosta komunikacja bankowa

Prosta komunikacja bankowa. ZBP – Zrozumiale. Bezpośrednio. Prosto.

Działalność

Od 2020 roku przy Związku Banków Polskich działa Grupa robocza ds. prostej komunikacji bankowej.
Związek Banków Polskich oraz zrzeszone w nim banki zmieniają język bankowy. Chcemy, aby klienci rozumieli i klientki rozumiały, co banki do nich mówią i piszą. Chcemy, aby łatwy, prosty i przejrzysty język stał się normą w naszym kraju.

Chcemy upraszczać komunikację i używać w niej zrozumiałego języka. Wszystko po to, żeby ułatwić współpracę pomiędzy bankami, a ich klientami oraz budować lepsze wzajemne relacje.

Prosta komunikacja bankowa jest inicjatywą polskich banków. Jej źródłem jest międzynarodowa koncepcja uproszczonego języka, czyli plain language. W zakresie prostego języka będziemy współpracować również z innymi instytucjami, w których powstają dokumenty, np. z administracją publiczną.

Deklaracja banków w sprawie standardu prostego języka

W Deklaracji banki zapowiadają, że będą dążyć do tego, by posługiwać się prostym językiem oraz pisać teksty przejrzyste i w pełni zrozumiałe dla osób do których są kierowane. Deklaracja stanowi zbiór wytycznych na przyszłość, zatem nie dotyczy dokumentów, które już istnieją oraz komunikatów przekazanych klientom i klientkom w poprzednich latach.

Banki chcą wprowadzać i utrwalać standardy prostego języka, edukować osoby, które pracują w bankach i rozwijać ich umiejętności zrozumiałego mówienia i pisania. 

Deklarację banków w sprawie standardu prostego języka podpisało 21 banków:

 1. Alior Bank S.A., 
 2. Bank BPS S.A.,
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 4. Bank Millennium S.A.,
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 6. Bank Pekao S.A.,
 7. Bank Pocztowy S.A.,
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 9. Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 10. Deutsche Bank Polska S.A.,
 11. DNB Bank Polska S.A.,
 12. Getin Noble Bank S.A.,
 13. Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,
 14. ING Bank Śląski S.A.,
 15. mBank S.A.,
 16. Nest Bank S.A.,
 17. PKO BP S.A.,
 18. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ,
 19. Santander Bank Polska S.A.,
 20. Santander Consumer Bank S.A.,
 21. SGB-Bank S.A.

https://zbp.pl/getmedia/a389180b-dc50-487b-8453-bb93bf86d4bd/Deklaracja-bankow-w-sprawie-standardu-prostego-jezyka

Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej

Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej cieszą się popularnością i są pomocą dla osób, które piszą teksty dla klientek i klientów. Chcemy promować dostępność informacyjno-komunikacyjną, dlatego piszemy Zrozumiale. Bezpośrednio. Prosto.

Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej – część 1
W pierwszej części Dobrych praktyk prostej komunikacji bankowej, którą opublikowaliśmy w 2021 roku:

 • opisaliśmy zasady oraz badania i mierniki, które dotyczą prostego języka,
 • pokazaliśmy, w jaki sposób uczymy prostego języka i jak promujemy go w bankach,
 • podjęliśmy także pierwszą próbę opracowania standardów dokumentów w prostym języku,
 • zaczynając od regulaminów promocji.

https://zbp.pl/getmedia/74aaf8c3-6412-4350-a77a-128477fd4381/2-Dobre-praktyki-prostej-komunikacji-bankowej

Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej – część 2
Druga część Dobrych praktyk prostej komunikacji bankowej, którą opublikowaliśmy w 2023 roku, zawiera praktyczne porady i przykłady, jak pisać regulaminy oraz tabele opłat i prowizji:

 • opisaliśmy tutaj m.in. podstawowe zasady pisania regulaminów i sposoby komunikacji z klientem, np. jak poinformować klienta o zmianach w regulaminie lub odpowiedzieć na reklamację,
 • zebraliśmy praktyczne wskazówki, jak tworzyć tabele opłat i prowizji, np. jakich słów używać, jaki układ i kolejność informacji zastosować.

https://zbp.pl/getmedia/c6c309b9-b3b6-47b6-8936-19dcf5abf440/Dobre-praktyki-2-230511

Współpraca

Współpracujemy z:

 • Fundacją Języka Polskiego,
 • Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obraz

Kontakt

Eliza Zwolińska
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48 68 202