• Dla Klientów
  • Systemy Wymiany Informacji
Systemy Wymiany Informacji

Systemy Wymiany Informacji

Kontakt dla osób fizycznych, firm oraz instytucji w sprawach przetwarzania ich danych w Systemach BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Biuro Obsługi Klienta ZBP
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
(+48) 22 486 84 22
[email protected]

Godziny pracy BOK:
8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W związku z uruchomieniem możliwości elektronicznego składania wniosku poprzez System BOK KLIENT, Biuro Obsługi Klienta ZBP pracuje w trybie zdalnym. W związku z powyższym w celu pobrania raportu osobiście w placówce BOK należy wcześniej skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo w celu umówienia i zarezerwowania wizyty osobistej w najbliższym możliwym terminie.

Zachęcamy do skorzystania z automatycznego systemu składania wniosków w Systemie BOK KLIENT lub do kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego lub e-mailowego.

BOK KLIENT – Elektroniczny system umożliwiający złożenie wniosku o raport z Systemów BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

UWAGA: Prosimy przeczytać przed skorzystaniem z BOK Klient

  • Jeśli posiadają Państwo elektroniczny podpis kwalifikowany należy w Systemie BOK Klient przejść przez całą procedurę składania wniosku online.
  • Jeśli posiadają Państwo podpis zaufany ePUAP należy w Systemie BOK Klient wygenerować wniosek, pobrać go na dysk, podpisać podpisem zaufanym, a następnie zalogować się ponownie do BOK Klient (z tego samego linku) i wybrać opcję „Posiadam elektronicznie podpisany wniosek” i załączyć podpisany plik. Osoby, które nie posiadają e-podpisu powinny wygenerowany w Systemie wniosek pobrać, wydrukować, podpisać odręcznie a następnie przesłać do biura BOK listem poleconym lub pocztą kurierską.
  • Prosimy zapoznać się z cennikiem. Jeżeli dla wybranego rodzaju wniosku niezbędne jest dokonanie wpłaty należy z wyprzedzeniem dokonać płatności na wskazane poniżej konto bankowe BOK, a następnie dołączyć potwierdzenie przelewu na odpowiednim etapie składania wniosku w Systemie BOK Klient. 


BOK Klient: elektroniczne składanie wniosku 

Kontakt dla banków, firm i instytucji w sprawie możliwości przystąpienia do wybranych systemów:

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
05-380 Warszawa
tel.: 22 48 68 407
tel. kom. 723 723 793
e-mail: [email protected]

Podstawowe informacje o Systemach Wymiany Informacji

System BANKOWY REJESTR

Służy do wspierania procesów kredytowych przy podstawowej weryfikacji klienta banku. Przeznaczony jest dla banków komercyjnych i spółdzielczych. Znajdują się w nim dane o zobowiązaniach wymagalnych od co najmniej 60 dni od powstania zaległości i 30 dni od ostatniego poinformowania dłużnika, gdy ich łączna wartość przekracza 200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców). 

Kontakt dla osób i firm, których dane przetwarzane są w Systemie: Biuro Obsługi Klienta ZBP

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Ogólnopolska baza skradzionych i zagubionych dokumentów uniemożliwiająca ich wykorzystanie do przestępstwa na cudze nazwisko. Zastrzeżenia dokumentu można dokonać również przez infolinię banku oraz przez System Zastrzegania Kart (w ramach infolinii +48 828 828 828). System DZ jest unikalnym rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych i tysięcy innych firm.

Kontakt dla osób, których dane przetwarzane są w Systemie: Biuro Obsługi Klienta ZBP

Strona internetowa społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DZ: www.DokumentyZastrzezone.pl

System REJESTR RACHUNKÓW BANKOWYCH

Podstawowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo transakcji płatniczych. Znajdują się w nim informacje o rachunkach bankowych otwieranych przez klientów, których tożsamość potwierdzana jest w kanałach zdalnych (bez osobistej prezencji klienta w banku).

System ZDARZEŃ Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO

System wymiany informacji międzybankowej zawierający anonimowe dane o zdarzeniach wynikających z ryzyka operacyjnego. Narzędzie wspierające proces samooceny banku w obszarze zarządzania ryzykiem oraz analizy scenariuszowe i testy warównków skrajnych.

System BANKOWY REJESTR INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA IT

Narzędzie dla banków służące do gromadzenia informacji o odnotowanych incydentach bezpieczeństwa IT. Wspiera realizację wymogów Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego.

System WYMIANY INFORMACJI O PRZEDMIOTACH

System dla firm leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wspierający proces podejmowania decyzji o udzieleniu finansowania. Zawiera Informacje o przedmiotach leasingowanych, próbach wyłudzeń i przestępstwach w obszarze działalności przedsiębiorstw leasingowych.

System ZASTRZEGANIA KART – 828 828 828

Rozwiązanie pozwalające użytkownikom kart bankowych na szybkie zastrzeżenie karty bankowej. Portal głosowy, po wypowiedzeniu przez posiadacza karty nazwy banku, przekierowuje do właściwej infolinii. Infolinia 828 828 828 podnosi bezpieczeństwo przez natychmiastowe eliminowanie możliwości dokonania transakcji utraconymi kartami. 
Więcej informacji: www.Zastrzegam.pl

System AMRON

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami to ogólnopolska, międzybankowa baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne. System AMRON zapewnia przejrzystość i wiarygodność informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzję o zakupie własnego mieszkania lub domu.

Więcej informacji: www.amron.pl

System SARFiN

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości to system wymiany informacji o wielkości sprzedaży kredytów mieszkaniowych służących do monitorowania ryzyka portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Więcej informacji: www.amron.pl