• Aktualności
  • Stanowiska i komentarze
  • Apele Rady Przedsiębiorczości
03.03.2021

Apele Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku). Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz wszystkimi stronami sceny politycznej. Radę Przedsiębiorczości tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

21-01-2022

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19

Po dwóch latach pandemii COVID-19, okresach dotkliwego ograniczenia działalności gospodarczej, przeznaczając miliardy złotych na ratowanie gospodarki i miejsc pracy, odnotowując zachorowania i zgony tysięcy Polaków, uzyskawszy dostęp do szczepionek, wciąż nie wypracowaliśmy w Polsce skutecznych rozwiązań przeciwdziałających rozpowszechnianiu się wirusa SAR-CoV-2.

Pobierz plik Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19

Archiwalne Apele Rady Przedsiębiorczości:


24-11-2021 List otwarty do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdowny, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych.

Pobierz plik List otwarty do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych

14-09-2021 Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu

W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład tzw. Polskiego Ładu. W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez Rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Pobierz plik Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu

27-07-2021 Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem

Rada Przedsiębiorczości ponawia apel o podjęcie zdecydowanych i natychmiastowych działań, które ograniczą skutki kolejnych obostrzeń epidemicznych. Apel Rady przedstawiamy w całości.

31-05-2021 ŻEBY DZIELIĆ, TRZEBA TWORZYĆ - Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu

Rada Przedsiębiorczości z ogromnym niepokojem zauważa, że głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji. Tymczasem osiąganie celów strategicznych Polski wymaga wzrostu opartego na inwestycjach i innowacjach.

Pobierz plik Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu

26-04-2021 RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI APELUJE O ZNOSZENIE OBOSTRZEŃ

W związku z tworzeniem przez rząd planu odmrażania gospodarki na najbliższe miesiące, Rada Przedsiębiorczości apeluje o otwarcie od 4 maja 2021 r. następujących branż:

  • całości handlu detalicznego
  • gastronomii (w wersji minimalnej, w pierwszym etapie, możliwość przyjmowania gości w zewnętrznych ogródkach obiektów gastronomicznych)
  • hoteli (w pierwszym etapie na poziomie co najmniej 50% obłożenia w danym obiekcie)
  • klubów fitness i innych usług

Oczywiście otwarcie powinno nastąpić z zachowaniem reżimów sanitarnych i ograniczeń ilości klientów.
Propozycje Rady Przedsiębiorczości zostały przekazane Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

Pobierz plik RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI APELUJE O ZNOSZENIE OBOSTRZEŃ

15-04-2021 REKOMENDACJE RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE TWORZENIA WARUNKÓW DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W DRODZE DO GOSPODARKI 4.0

Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0”.

Pobierz plik REKOMENDACJE RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE TWORZENIA WARUNKÓW DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W DRODZE DO GOSPODARKI 4.0

3-03-2021 APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE KONIECZNOŚCI TWORZENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRAWNYCH FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

Rada Przedsiębiorczości z niepokojem obserwuje rosnące w ostatnim okresie ryzyko zmniejszenia się potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki jako skutku stosowania nieprawidłowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wobec banków.

Pobierz plik APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE KONIECZNOŚCI TWORZENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRAWNYCH FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

9-12-2020 APEL DO LIDERÓW ZJEDNOCZONEJ PRAWICY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ZIOBRY I JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE POŻĄDANYCH ZMIAN W PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH​

Wyjątkowa sytuacja ekonomiczna kraju powstała po wybuchu epidemii koronawirusa w 2020 r., w tym zwłaszcza trudności finansowe części przedsiębiorstw spowodowane drastycznymi zmianami rynkowymi bądź wprowadzeniem przez Rząd RP ograniczeń wżyciu publicznym wymaga podjęcia działań osłonowych i naprawczych z aktywnym udziałem instytucji finansowych. 

Pobierz plik APEL DO LIDERÓW ZJEDNOCZONEJ PRAWICY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ZIOBRY I JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE POŻĄDANYCH ZMIAN W PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH​

29-11-2020 STANOWCZE NIE DLA ODRZUCENIA UNIJNEGO BUDŻETU

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Stanowisko deklarowane przez rząd Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polską racją stanu. Przekreśla również szanse na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Pobierz plik Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu

18-11-2020 STANOWISKO RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z dzisiejszą ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

Pobierz plik 18-11-2020 KONFISKATA PREWENCYJNA

15-11-2020 APEL RP DO LIDERÓW ZJEDNOCZONEJ PRAWICY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ZIOBRY I JAROSŁAWA GOWINA: POLSKA NIE MOŻE BLOKOWAĆ PRZYJĘCIA NOWEGO BUDŻETU UE

Obecne wystąpienia polskiego rządu przeciwko proponowanej zasadzie powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem prawa, jednoznacznie podważają zaufanie inwestorów do przestrzegania tych zasad w Polsce - pisze Rada Przedsiębiorczości w apelu do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

-  Znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii, a co za tym idzie groźby kryzysu. Uzgodnione na lipcowym szczycie UE stworzenie funduszu odbudowy i niemalże podwojenie budżetu Unii na najbliższe lata, jest planem wspólnego ratowania sytuacji gospodarczej i społecznej. Zablokowanie na forum Unii możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy. Pozostawi także nasz kraj osamotniony i skłócony z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie. Bez tej pomocy nie będziemy w stanie skutecznie ratować gospodarki, miejsc pracy, dochodów rodzin, standardów społecznych, budować odporności wobec kolejnych kryzysów - argumentują sygnatariusze.

Pobierz plik APEL RP DO LIDERÓW ZJEDNOCZONEJ PRAWICY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ZIOBRY I JAROSŁAWA GOWINA: POLSKA NIE MOŻE BLOKOWAĆ PRZYJĘCIA NOWEGO BUDŻETU UE

18-11-2020 STANOWISKO RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z dzisiejszą ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

12-11-2020 STANOWISKO RP W ZWIĄZKU Z PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY

Wprowadzenie nowych zasad wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku może nieść daleko idące skutki dla biznesu i pewności obrotu gospodarczego – ocenia Rada Przedsiębiorczości w stanowisku w związku z trwającymi obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

– Za niepokojące należy uznać w szczególności wprowadzenie łatwej możliwości unieważnienia umowy, co stworzy pole do nadużyć we wszystkich sferach stosunków gospodarczych i może pomóc nieuczciwym kontrahentom uniknąć realizacji zawartych umów i spłacania długów – podkreślają sygnatariusze.

Pobierz plik STANOWISKO RP W ZWIĄZKU Z PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY

09-11-2020 STANOWISKO RP: RATUJMY WSPÓLNIE MIEJSCA PRACY!

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.

Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością. 
Apelujemy więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto, zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka – w pracy oraz w przestrzeniach publicznych. 
Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown, nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć. 
Jak wynika z analiz krajów europejskich większy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ma stosowanie zasady DDM. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez wiele najbliższych miesięcy. Jeśli mamy to przetrwać, walka z pandemią musi mieć charakter strategiczny: należy dążyć do wykrywania ognisk, skutecznego izolowania zakażonych, utrzymywania rygorystycznego reżimu sanitarnego, zwiększania wydolności służby zdrowia i edukacji społeczeństwa. Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać: wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników, przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa.

Pobierz plik STANOWISKO RP: RATUJMY WSPÓLNIE MIEJSCA PRACY!

04-11-2020 APEL RP W SPRAWIE DRUGIEGO LOCKDOWNU

Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy.

Pobierz plik APEL RP W SPRAWIE DRUGIEGO LOCKDOWNU

20-10-2020 RP PROTESTUJE PRZECIWKO DZIAŁANIOM PROKURATURY I ORGANÓW ŚCIGANIA WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

„Z ogromnym niepokojem obserwujemy zatrzymania znanych polskich przedsiębiorców i ich doradców. Sposób przeprowadzenia tych zatrzymań narusza konstytucyjne prawa zatrzymanych i buduje atmosferę powszechnego zastraszenia' – piszą członkowie Rady Przedsiębiorczości.

„Coraz bardziej kontrowersyjne działania prokuratury i organów ścigania podkopują i tak wątłe zaufanie Polaków do instytucji państwowych. Dzieje się to w czasach największego kryzysu w najnowszej historii Polski i Europy. W dniach, kiedy musimy walczyć o życie i zdrowie ludzi, miejsca pracy i odbudowę gospodarki. W tej walce prywatni przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę i nie mogą padać ofiarą nadużyć ze strony władzy. Potrzebujemy dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, atmosfery solidarności, wsparcia i współpracy. Podkopywanie zaufania do kolejnej grupy społecznej z pewnością temu nie służy. Dlatego apelujemy o rozwagę i merytoryczne stosowanie prawa” – czytamy w stanowisku.

Pobierz plik RP PROTESTUJE PRZECIWKO DZIAŁANIOM PROKURATURY I ORGANÓW ŚCIGANIA WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

18-11-2020 STANOWISKO RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z dzisiejszą ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

Pobierz plik STANOWISKO RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WS. KONFISKATY PREWENCYJNEJ

06-10-2020 STANOWISKO RP W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O CIT

W związku z propozycją rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe Rada Przedsiębiorczości postuluje rezygnację z proponowanej zmiany legislacyjnej w tym zakresie. – Nowelizacja doprowadzi do dyskryminacyjnego traktowania polskiego biznesu i polskich przedsiębiorców w zestawieniu z zagranicznymi inwestorami – argumentują sygnatariusze.

„Nie podzielamy także argumentacji o rzekomym wykorzystaniu spółek komandytowych do optymalizacji podatkowej. Wręcz przeciwnie – spółki komandytowe prowadząc pełną księgowość – są równie transparentne co spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pozwalają na budowanie siły polskich firm rodzinnych oraz polskiego małego i średniego biznesu – podobnie jak w innych krajach europejskich” – czytamy dokumencie.

Pobierz plik STANOWISKO RP W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O CIT

25-09-2020 KOMUNIKAT RP W SPRAWIE PROPOZYCJI ROZSZERZENIA KATALOGU PODATNIKÓW CIT O SPÓŁKI KOMANDYTOWE

Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów Tadeuszem Kościńskim i wyraziła zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych. Spółki te są w olbrzymiej większości spółkami funkcjonującymi w sektorze MŚP i nie są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej.

Rada zaapelowała o dalsze rozmowy prowadzące do rezygnacji z tych planów. Minister Kościński przyjął do wiadomości zgłaszane przez Radę Przedsiębiorczości wątpliwości, strony ustaliły, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w nadchodzącym tygodniu.

Pobierz plik KOMUNIKAT RP W SPRAWIE PROPOZYCJI ROZSZERZENIA KATALOGU PODATNIKÓW CIT O SPÓŁKI KOMANDYTOWE

07-09-2020 INGERENCJA W PRAWO WŁASNOŚCI PRYWATNEJ NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA PRZED WYROKIEM SĄDU

Przedstawiciele największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości, ponownie wyrażają swój niepokój i stanowczy sprzeciw wobec projektu wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej. Przepisy opracowywane obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogą godzić w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, rozwój polskiej gospodarki i wzrost jej konkurencyjności zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Pobierz plik INGERENCJA W PRAWO WŁASNOŚCI PRYWATNEJ NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA PRZED WYROKIEM SĄDU

27-08-2020 RP O PŁACY MINIMALNEJ NA CZAS KRYZYSU

Zwiększenie bezrobocia, szarej strefy i inflacji – taki może być efekt podniesienia płacy minimalnej w Polsce do poziomu rekordowego w Unii Europejskiej w okresie największego kryzysu od kilkudziesięciu lat. Rada Przedsiębiorczości apeluje o zamrożenie płacy minimalnej i reformę algorytmu jej ustalania.

Pobierz plik RP O PŁACY MINIMALNEJ NA CZAS KRYZYSU

02-07-2020 RP APELUJE DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP, BY ZOBOWIĄZALI SIĘ DBAĆ O JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA

„Jednym z fundamentów stabilnego rozwoju gospodarczego jest jakość stanowionego prawa. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele można w tym zakresie poprawić” – piszą członkowie Rady Przedsiębiorczości w apelu do kandydatów na urząd Prezydenta RP, w którym proponują, by zobowiązali się oni do dbania o jakość stanowionego prawa.

Pobierz plik RP APELUJE DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP, BY ZOBOWIĄZALI SIĘ DBAĆ O JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA

17-06-2020 APEL RP PRZECIWKO PROJEKTOWI PRZEPISÓW NT. UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Projektowane przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. Projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług - nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych - piszą w stanowisku członkowie Rady Przedsiębiorczości.

'Liczymy, że nasze uwagi zostaną uwzględnione w toku dyskusji nad finalnym kształtem projektowanej ustawy, w szczególności w celu ograniczenia jej negatywnych skutków na sferę praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy' - dodają sygnatariusze.

Pobierz plik APEL RP PRZECIWKO PROJEKTOWI PRZEPISÓW NT. UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

01-06-2020 APEL RP O CZASOWE ZNIESIENIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ

„Apelujemy  o otwarcie sklepów w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu. Zawieszenie zakazu handlu pozwoli ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących, zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów' - piszą w stanowisku członkowie Rady Przedsiębiorczości.

„Oczywiście ważne jest również zabezpieczenie interesów pracowników. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę miało właśnie taki cel. Wierzymy jednak, że podejmując dialog ze związkami zawodowymi, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania przychylne interesom pracowników, które jednocześnie uratują miejsca pracy Polaków i ograniczą ryzyko epidemiczne' - argumentują sygnatariusze.

Pobierz plik APEL RP O CZASOWE ZNIESIENIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ

01-06-2020 APEL RP WS. PRZEPISÓW O OCHRONIE POLSKICH FIRM PRZED PRZEJĘCIEM

Przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem, zawarte w rządowym projekcie Tarczy 4.0, nie powinny być dalej procedowane – apelują członkowie Rady Przedsiębiorczości.

„Efektem wprowadzenia projektowanych ograniczeń będzie zablokowanie – pośrednio lub bezpośrednio – wielu transakcji, od których przeprowadzenia może zależeć dalsze funkcjonowanie tych podmiotów gospodarczych, które chcą lub muszą poszukiwać finansowania na utrzymanie swojej działalności albo jej dalszy rozwój” – czytamy w apelu.
„Na antygospodarczy potencjał projektowanej regulacji wskazuje fakt, że wraz z zablokowaniem ww. transakcji, część spółek – w braku wystarczającego finansowania z innych źródeł – może zakończyć działalność. Oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem na polskim rynku” – argumentują sygnatariusze.

Pobierz plik APEL RP WS. PRZEPISÓW O OCHRONIE POLSKICH FIRM PRZED PRZEJĘCIEM

25-05-2020 RP APELUJE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O AKCEPTACJĘ TARCZY FINANSOWEJ

„Jako reprezentanci największych polskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców, apelujemy do Pani Przewodniczącej o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” – piszą członkowie Rady Przedsiębiorczości, w tym Pracodawcy RP, w liście do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

„Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety zbliża się koniec maja i program wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników jest niezrozumiałe. Zagraża to bankructwu szeregu z nich, co spowoduje utratę pracy przez tysiące pracowników. W tak trudnej i bezprecedensowej sytuacji, decyzje Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pakietów ratunkowych w państwach członkowskich powinny być liczone w dniach, a nie tygodniach, a już na pewno nie w miesiącach” – argumentują sygnatariusze.

Pobierz plik RP APELUJE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O AKCEPTACJĘ TARCZY FINANSOWEJ

14-05-2020 RP APELUJE O PRZESUNIĘCIE WEJŚCIA W ŻYCIE DYREKTYWY O PRACOWNIKACH DELEGOWANYCH NA 30.07.2021 R.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o przesunięcie wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r., zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z 30 lipca 2020 r. na 30 lipca 2021 r.

„Należy wskazać, że właściwe władze Państw Członkowskich UE, kierując się najwyższym dobrem swoich obywateli, całe swoje zaangażowanie i zasoby skupiają obecnie na działaniach dotyczących ochrony zdrowia oraz wsparcia gospodarek krajowych, w tym ratowania przedsiębiorstw i miejsc pracy. Podjęte w Państwach Członkowskich UE nadzwyczajne środki, których konsekwencją są w szczególności ograniczenia związane z funkcjonowaniem urzędów, władzy ustawodawczej, dialogu społecznego na którym wypracowywane są rozwiązania prawne związane z wejściem w życie Dyrektywy, uniemożliwiły prawidłową transpozycję jej przepisów do porządków krajowych” – argumentują sygnatariusze.

Pobierz plik RP APELUJE O PRZESUNIĘCIE WEJŚCIA W ŻYCIE DYREKTYWY O PRACOWNIKACH DELEGOWANYCH NA 30.07.2021 R.

08-05-2020 RP ZAAPELOWAŁA DO MS O ODSTĄPIENIE OD PRAC NAD WPROWADZENIEM KONFISKATY PREWENCYJNEJ

„Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną polegającą na tym, że organy ścigania już nie będą musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku, czy też tego, że ten majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. Ustawodawca chce przerzucić na obywatela ciężar udowodnienia, że jego majątek pochodzi z legalnych źródeł”– piszą w apelu członkowie Rady Przedsiębiorczości.

Pobierz plik RP ZAAPELOWAŁA DO MS O ODSTĄPIENIE OD PRAC NAD WPROWADZENIEM KONFISKATY PREWENCYJNEJ

08-05-2020 APEL RP DO PREMIERA: TYLKO WSPÓLNIE MOŻEMY URATOWAĆ POLSKĄ GOSPODARKĘ

„Walka z pandemią przynosi szereg codziennych wyzwań. Jednak konieczne, powolne odmrażanie gospodarki nie może być realizowane metodą doraźnych decyzji. Polscy pracownicy i pracodawcy potrzebują kompleksowej strategii walki z nadchodzącym kryzysem. Strategii zaplanowanej na wiele miesięcy, spójnej, powszechnie akceptowanej i systematycznie realizowanej' – piszą członkowie Rady Przedsiębiorczości w apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego.

„Apelujemy do Pana Premiera abyśmy wspólnie wypracowali najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Są miejsca pracy, jest polska gospodarka oraz nasza wspólna troska o Polskę. Tylko dialog i wspólne wypracowanie modelu naszej współpracy, pozwoli efektywnie działać w najbliższych miesiącach i powstrzymać dalszą zapaść wielu firm, które mogą być w przyszłości podstawą do wychodzenia z kryzysu. Polską gospodarkę możemy uratować tylko wspólnie!” – czytamy w piśmie.

Pobierz plik APEL RP DO PREMIERA: TYLKO WSPÓLNIE MOŻEMY URATOWAĆ POLSKĄ GOSPODARKĘ

05-05-2020 RP APELUJE O ROZSZERZENIE ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Liczni przedsiębiorcy, ale również klienci, skarżą się na przepisy zastrzegające formę pisemną dla różnego rodzaju procedur formalnoprawnych. Rada Przedsiębiorczości proponuje niezwłoczne wprowadzenie przepisu generalnego, odnoszącego się do możliwości stosowania formy elektronicznej w sytuacji przepisów ustaw lub zapisów umów, w których zastrzeżono formę pisemną - czytamy w apelu Rady do Minister Rozwoju i Ministra Cyfryzacji.

Pobierz plik RP APELUJE O ROZSZERZENIE ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

04-04-2020 APEL O PILNE WYPRACOWANIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0 WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI

Apelujemy o pilne wypracowanie, we współpracy z organizacjami gospodarczymi, Tarczy Antykryzysowej 2.0. Tarcza Antykryzysowa 2.0 powinna dostarczać rozwiązań i narzędzi adekwatnych do potrzeb gospodarki, które jednocześnie będą praktyczne i gotowe do szybkiej implementacji – piszą we wspólnym stanowisku organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości

APEL RP: TRZEBA NATYCHMIAST WPROWADZIĆ TARCZĘ I ROZPOCZĄĆ PILNE PRACE NAD JEJ NOWELIZACJĄ
Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości zaapelowały do premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej (w zakresie związanym z ratowaniem firm i miejsc pracy) oraz natychmiastowe rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją i stworzeniem Tarczy 2.0. 
– W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości – czytamy w apelu.

Pobierz plik APEL O PILNE WYPRACOWANIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0 WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI