• Aktualności
  • Wydarzenia
  • 90 Bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP
Wydarzenia
11.05.2022

90 Bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP

11 maja 2022 roku odbyła się w warszawskim Klubie Bankowca 58 uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Po 29 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią, przybyłych ponownie do Klub Bankowca certyfikowanych bankowców z całego kraju oraz przedstawicieli kadry zarządzającej banków i uczelni wyższych przywitał p. Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP. W bieżącej edycji po spełnieniu wcześniejszych wymogów i na wniosek banków, ZBP nadał pracownikom sektora bankowego 90 stopni zawodowych, w tym 77 Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 10 Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością i 3 Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

Obecny na uroczystości p. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP pogratulował bankowcom sukcesów i podkreślił, iż uzyskanie certyfikatów jest bez wątpienia powodem do dumy, niemniej nie kończy procesu wspólnej edukacji. Ta we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, winna mieć charakter ustawiczny. 

Prezes ZBP przypomniał, ze współczesność generuje wiele nowych możliwości, ale również i zagrożeń, a tych ostatnich nie da się rozwiązać bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dotyczy to nie tylko tych najpoważniejszych problemów, na poziomie globalnym, ale również wielu trudności, pojawiających się na szczeblach regionalnym czy wręcz lokalnym. Wśród tych pierwszych na pierwsze miejsce wysuwają się zjawiska, które w cywilizowanym świecie wydawały się być przeszłością, jak pandemia COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę.

W swoim wystąpieniu Prezes ZBP dodał, że dziś, kiedy znowu obserwujemy wskaźniki inflacji nienotowane od prawie dwóch dekad, należy się spodziewać, iż poczesną role w jej zdławieniu odegra branża finansowa. To nie jedyny problem, z jakim zmagać się będzie polska gospodarka. Wskutek istotnego wzrostu oprocentowania kredytów, będącego skutkiem kolejnych decyzji RPP podnoszących stopy procentowe, możemy się spodziewać spadku zdolności zarówno konsumentów, jak i firm do obsługi zobowiązań kredytowych. To zaś oznacza potrzebę przygotowania odpowiednich rozwiązań restrukturyzacyjnych. 

Podsumowując wydarzenie, dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, przypomniał zebranym, że dołączyli do grona blisko 17 tysięcy certyfikowanych pracowników polskiego sektora bankowego. Zwrócił on uwagę na fakt, iż posiadanie certyfikatu ZBP potwierdza skłonność i chęci do uczenia się, co nie jest oczywiste w przypadku osób, które już zakończyły edukację na poziomie akademickim. To zaś ma olbrzymie znaczenie dla aktualnego jak i potencjalnego pracodawcy, podobnie jak konsekwencja w działaniu, której potwierdzeniem jest właśnie uzyskany stopień zawodowy. - Jest to pewna weryfikacja kwalifikacji, jakie wchodzą w danym obszar, świadczy o tym, że dana osoba doprowadziła pewien proces edukacyjny do końca, uzyskując ostatecznie ten certyfikat - stwierdził prof. Kurkliński.

Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP przypomniał także o znaczeniu ustawicznej edukacji kadr w obliczu obecnych, dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym, których efektem jest restrukturyzacja zatrudnienia w bankach. Okazuje się, że zapotrzebowania na „kapitał ludzki” w sektorze finansowym nie maleje, zmieniają się natomiast oczekiwania względem pracowników i ich kompetencji. Posiadanie Certyfikatu ZBP może być dla pracodawcy cenną wskazówką, że daną osobę warto zatrudnić i w nią inwestować.   

Jeszcze raz wszystkim certyfikowanym Bankowcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych pracowników sektora bankowego do uzyskiwania Certyfikatów ZBP! 

System Standardów Kwalifikacyjnych to system stopni zawodowych w bankowości, powstały z inicjatywny Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego. Instytucje finansowe mogą wykorzystać System Standardów m.in. jako przydatne narzędzie do poprawy jakości obsługi klientów w oferowaniu produktów i usług finansowych poprzez wykorzystanie w polityce szkoleń i rozwoju pracowników poszczególnych Certyfikatów. Zapraszamy pracowników sektora bankowego do uzyskania w języku angielskim Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E, więcej informacji pod linkiem: https://szkolenia.wib.org.pl/egzamin-ecb-efcb-3e/ oraz https://www.zbp.pl/datyegzaminow 

W zakresie certyfikacji dot. stopni Menedżera / Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, zapraszamy na stronę www.certyfikacjaprocesowa.pl Więcej informacji nt. możliwości przystąpienia do szkoleń i egzaminów organizowanych zgodnie z potrzebami instytucji finansowych udzieli w biurze ZBP p. Wojciech Golicz, koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów, adres e-mail wojciech.golicz@zbp.pl

Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem https://zbp.pl/certyfikatyZBP_v2/index.php 

Lista pracowników sektora bankowego z 58 Uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w dniu 11.05.2022 do pobrania tutaj.

Galeria zdjęć z 58 Uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w dniu 11.05.2022 do pobrania tutaj. (fot. K. Zapała / ZBP)