• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Aula im. Lesława Pagi na UMCS
Wydarzenia
28.09.2021

Aula im. Lesława Pagi na UMCS

W dniu 28 września odbyła się uroczystość nadania Auli na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie imienia dr. Lesława Pagi


W uroczystości uczestniczyli m. in. Pani Ewa Paga, Prezes Fundacja im. Lesława Pagi oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Lesław Paga był absolwentem UMCS. Był doradcą Ministra Finansów, dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, współtwórcą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1991–1994 był pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych.