• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Czyste Powietrze na bank!
Wydarzenia
28.06.2021

Czyste Powietrze na bank!

Problem ochrony środowiska jest bliski nie tylko osobom fizycznym i władzom publicznym, ale również bankom. Przejawem dbałości banków o czyste środowisko jest między innymi angażowanie się w programy publiczne, które stymulują osiąganie tego celu, tak jak Pogram Czyste Powietrze.

Udział banków komercyjnych we wdrażaniu Programu Czyste Powietrze jest konsekwencją decyzji polskiego rządu oraz porozumienia zawartego przez Związek Banków Polskich z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2020 r.  Celem porozumienia było zwiększenie dostępności do finansowania kredytem bankowym przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych przez właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych. W wyniku wspólnych prac pomiędzy sektorem bankowym, a NFOŚiGW wypracowano nowy model finansowania modernizacji budynków mieszkalnych, który zakłada montaż kredytów ze środków własnych banków oraz dotacji ze środków NFOŚiGW. Dzięki temu możliwe jest ubieganie się o dotację i kredyt w jednym okienku bankowym, co istotnie wpływa na zwiększenie  fizycznej dostępności do oferty.

Mając na uwadze konieczność zwiększania dostępności ekonomicznej i zamiar dotarcia z ofertą dotacji i kredytów do osób o niskich dochodach, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, do modelu dołączono gwarancje jako zabezpieczenie kredytu. Gwarancje finansowane będą z najnowszego funduszu: Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, który został utworzony na wniosek środowiska bankowego, a obsługiwany będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja ekologiczna stanie się tym samym nowym narzędziem polskiego porządku prawnego i rynku finansowego. Dzięki zabezpieczeniu kredytów gwarancjami, banki zobowiązały się przenieść korzyści na kredytobiorców poprzez np.: udostępnienie wyższej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania lub zaoferowanie korzystniejszych niż standardowe warunków cenowych kredytu.

Udział banków we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” to pionierskie przedsięwzięcie w takim ujęciu. Po raz pierwszy powstał program publiczny, który łączy ofertę kredytów dla osób fizycznych z dotacjami ze środków publicznych i proekologicznym zabezpieczeniem ze środków publicznych na masową skalę. Zaangażowanie banków jest dowodem na społeczną odpowiedzialność sektora bankowego, który uwzględnia cele społeczne i ochrony środowiska w realizacji swoich strategii biznesowych. Działania te wpisują się także w praktyczne wdrożenie przez polskie banki Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce. 

Wśród banków, których udział został już zaakceptowany przez NFOŚiGW w programie znalazły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały już w czerwcu: Alior Bank SA oraz Bank BOŚ SA. Kolejne banki ogłosiły zamiar przystąpienia w najbliższych dniach. Pierwsze banki planują uruchomienie akcji kredytowej w pierwszej połowie lipca br. Termin udostępnienia możliwości korzystania z kredytów z gwarancjami zależy od decyzji banku kredytującego.

Pobierz plik Informacja prasowa „Gwarancja Czyste Powietrze”