• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych
Wydarzenia
30.09.2021

Dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Związek Banków Polskich podpisały porozumienie dotyczące potwierdzania przez banki informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych dotyczących klientów.

W dniu 30 września 2021 r. w siedzibie ZBP odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Polską Izby Biegłych Rewidentów. Zawarte porozumienie dotyczy „Dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych” będących wskazówkami dla potwierdzania przez banki informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych dotyczących klientów zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badania 505 – „Potwierdzenia zewnętrzne”. W uroczystości brała udział p. Barbara Misterska-Dragan Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz p. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich.

Porozumienie ma na celu ustandaryzowanie instrukcji potwierdzenia bankowego - jednej z podstawowych procedur wykonywanych przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdań finansowych oraz bezpośrednie potwierdzenie przez banki szerokiego zakresu informacji związanych z wybranymi instrumentami finansowymi oraz innymi danymi, a także zwiększeniu efektywności przeprowadzania tej procedury.

Strony zadeklarowały podjęcie wszelkich możliwych i stosownych działań celem rozpowszechniania dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych wśród członków swoich organizacji oraz aby dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych były powszechnie stosowane zarówno przez biegłych rewidentów, firmy audytorskie jak i banki już przy badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. lub później.

Pobierz plik Informacja prasowa nt. porozumienia