• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Europejski Tydzień Edukacji Finansowej
Wydarzenia
22.03.2021

Europejski Tydzień Edukacji Finansowej

Środowisko bankowe w Polsce od lat utrzymuje dużą aktywność z sferze edukacji finansowej. Roczne zmagania z pandemią Covid-19 dowodzą, że ta kwestia staje się jeszcze bardziej istotna niż kiedykolwiek i to na poziomie globalnym.

Ograniczenia, które wynikają z konieczności zachowania dystansu społecznego, w tym nauczanie zdalne, co w wielu miejscach oznacza czasowy brak jakiejkolwiek edukacji oraz zubożenie niektórych grup społecznych w wyniku problemów wielu gałęzi gospodarki, określają poważne wyzwania na przyszłość.

W Europie, szczęśliwie, osiągnięto znaczny postęp w obszarze edukacji finansowej, np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne jako model wywierający wpływ na poprawę wiedzy i niezbędnych umiejętności finansowych. Działania podejmowane w ciągu najbliższego tygodnia nie poprawią znacznie sytuacji. Mają one jednak na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększania świadomości i korzyści, które płyną z takiego edukowania. Europejska Federacja Bankowe i jej członkowie, czyli bankowe asocjacje z ponad 30 państw, od 2015 roku realizują dorocznie różnego rodzaju aktywności i kampanie, które temu właśnie służą. 

W tym roku, między 22 a 26 marca, prowadzone działania mają charakter zdalny. Taki będzie też 5. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który w czwartek organizują w imieniu polskiego środowiska finansowego Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW. W wydarzeniu weźmie udział kilkuset uczestników zainteresowanych różnymi aspektami edukacji. Ta ostatnia nie jest przecież tylko domeną szkół, choć to uczniowie i studenci pozostają głównymi odbiorcami sektorowych działań podejmowanych przez wyspecjalizowane podmioty, jak WIB oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji z programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

Europejska Federacja Bankowa otworzyła się np. w tym roku także na problematykę osób starszych (bezpieczeństwo) i kobiet (równość) organizując podczas European Money Week seminaria poświęcone zagadnieniom związanym z tymi grupami. Oczywiście nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wyzwań stojących przed osobami z różnych środowisk i z różnymi doświadczeniami życiowymi, dlatego do rozwijania umiejętności finansowych potrzebne są dostosowane podejścia. Wspomagane jest to wszystko również współpracą międzynarodową i wymianą najlepszych praktyk krajowych. Wim Mijs, dyrektor generalny EBF, który będzie gościem polskiego Kongresu, wspomni m.in. o tych wspólnych pracach podejmowanych na poziomie europejskim w celu poprawy stanu edukacji finansowej. 

Kulminacją działań środowiska bankowego w Europie z zakresie edukacji finansowej będzie zaś kwietniowy finał European Money Quiz, w którym uczestniczą 15-letni krajowi mistrzowie. Do rywalizacji w Polsce przystąpiło w tym roku ponad 4 tysiące uczniów. WIB i ZBP wyłonią polskich zwycięzców już w przyszłym tygodniu.