• Aktualności
  • Wydarzenia
  • III Forum Akademicko Gospodarcze
Wydarzenia
25.02.2021

III Forum Akademicko Gospodarcze

24 lutego 2021 r. w formie online zainaugurowane zostały obrady III Forum Akademicko Gospodarczego, zatytułowanego „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Związek Banków Polskich jest współorganizatorem tego wydarzenia. 

Konferencja stanowi platformę dialogu między przedstawicielami sektora biznesowego i naukowego. Jej celem jest budowanie wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym, a także stymulacja programów badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki. Obrady pierwszego dnia, 24 lutego 2021 r. zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Konferencję otworzyły wystąpienia Prezesa PFAG i Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, prof. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego KRASP, Rektra Politechniki Śląskiej i Wiceprezesa Zarządu PFAG, prof. Krzysztofa Zaremby, Rektora Politechniki Warszawskiej, Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Edukacji i Nauki Krzysztofa Czarnka i Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekratarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Otwierając spotkanie Prezes ZBP wskazał, iż spotkanie środowiska akademickiego, ze środowiskiem przedsiębiorców, z przedstawicielami agencji rządowej, administracją rządową, a jednocześnie z przedstawicielami mediów, stowarzyszeń i organizacji jest bardzo ważnym wydarzeniem. W ocenie Prezesa znaczenie Forum z każdym rokiem będzie wzrastać. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał jednocześnie długoletnią tradycję inicjatywy Polskiego Forum Akdemicko-Gospodarczego, sięgającą czasów początku transformacji. 

Wicepremier Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu inaugurującym spotkanie za amerykańskim pisarzem wskazał, że wiedza jest jak pieniądz - musi krążyć, żeby mieć wartość. Zdaniem Ministra tam, gdzie krążą nauka i wiedza w dzisiejszych czasach są duże pieniądze, silna i konkurencyjna gospodarka, innowacje, szybki rozwój i trwały wzrost. Wicepremier podkreślił znaczenie ścisłej współpracy i wzajemnego oddziaływania biznesu i nauki, znaczenia komercjalizacji wiedzy. Ścisłą współpracę obydwu dziedzin określił jako warunek dalszego rozwoju Polski i zwiększenia konkurencyjności oraz produkcyjności Polskiej gospodarki, inaczej wypadniemy z globalnego rynku i zmarnujemy nasz potencjał - wskazał Jarosław Gowin.

Z kolei Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL podczas pierwszej części obrad wskazał, iż nie można być w Polsce dobrze prosperującą jednostką naukową nie prowadząc współpracy z sektorem przedsiębiorców. W ocenie Ministra zacieśnianie relacji nauka-gospodarka ma miejsce dzięki m.in. doktoratom wdrożeniowych, dzięki którym przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z jednostką naukową i zyskują możliwość odliczenia 100% kosztów osobowych zatrudnienia doktoranta od podstawy opodatkowania. Profesor zwrócił również uwagę, iż w dzisiejszych czasach nauka pozwala nam skutecznie mierzyć się z największymi wyzwaniami tego świata, czego przykładem jest pandemia COVID-19.

W pierwszym panelu Forum, moderowanym przez prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, uczestnicy konferencji dyskutowali o roli przedsiębiorstw i uczelni w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do Gospodarki 4.0. W ramach dyskusji podjęto temat czynników decydujących o tempie przemian w naszej gospodarce oraz wykorzystania szans związanych z Polityką Spójności, Zielonego Ładu i programu Czyste Powietrze. Poszukiwano również recepty na zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw i uczelni w kształtowaniu: nowych programów nauczania uwzględniających potrzeby kompetencyjne absolwentów, podejmowaniu prac badawczych i wdrożeniowych, doktoratów aplikacyjnych, organizacji praktyk zawodowych studentów, czy budowie efektywnego, rozległego i konsekwentnego dokształcania pracowników. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Marcin Kraska, Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ds. badań i rozwoju; dr Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska; Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University; Mikołaj Różycki, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Piotr Zabadała, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Podsumowując debatę pierwszego dnia konferencji Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił szczególną uwagę na kwestię zwiększającego się systematycznie poziomu automatyzacji i robotyzacji w bankowości, a także w innych dziedzinach życia. Jak wskazał, odnosząc się do przeprowadzonych badań, w niektórych obszarach komputery i roboty zastąpią nawet 60-70% stanowisk pracy zajmowanych obecnie przez ludzi.