• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Konferencja „Patriotyzm gospodarczy”
Wydarzenia
05.03.2020

Konferencja „Patriotyzm gospodarczy”

W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyła się konferencja pod hasłem „Patriotyzm gospodarczy” z udziałem Starosty Ostrołęki, zaproszonych gości i przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze Związkiem  Banków Polskich zorganizował w w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce konferencję "Patriotyzm gospodarczy” z udziałem Starosty Ostrołęki, zaproszonych gości i przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej i sektora samorządowego działającego w Powiecie Ostrołęckim.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z wyzwaniami jakie dotyczą sektora bankowego w Polsce, prezentacji architektury systemów ochrony instytucjonalnej instytucjonalnej polskiej bankowości spółdzielczej.

Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznali się z  informacjami o pracowniczych planach kapitałowych, najważniejszych gałęziach gospodarki w powiecie ostrołęckim oraz informacji o możliwościach wsparcia MSP w ramach środkach unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Obraz
Starosta Ostrołęcki p. Stanisław Kubeł w wystąpieniu otwierającym zwrócił uwagę na realizację powierzonych zadań publicznych wymagających zapewnienia środków finansowych, dokonał szczegółowej charakterystyki przedsiębiorczości w Powiecie Ostrołęckim, oraz wskazał na najważniejsze zadania inwestycyjne, które mogą być realizowane przy zapewnieniu właściwego poziomu finansowania inwestycji.

Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyzwania przed jakim  staje sektora bankowy w Polsce.  Zwrócił uwagę na role i znaczenie sektora bankowego w finansowaniu gospodarki, podkreślił  znaczenie nowoczesnego sektora bankowego w zapewnieniu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz zwrócił uwagę na bariery ograniczające rozwój gospodarczy, ograniczenia wynikające z nadmiernego obciążenia sektora bankowego w Polsce. Jednocześnie zwrócił uwagę na nowe programy, które w najbliższych latach będą realizowane zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie energetyki, OZE, zielonego ładu, zmierzające do ograniczenia CO2 i roli jaką w tym zakresie będą odgrywać  lokalne instytucje finansowe.
Obraz

W kolejnym wystąpieniu p. Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, zaprezentował Systemy Ochrony Instytucjonalnej  i omówił ich rolę i znaczenie  w zapewnienia bezpieczeństwa  i stabilności sektora bankowości spółdzielczej. Zwracając się do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego potwierdził, że środki zdeponowane przez samorządy należące do systemów ochrony są dodatkowo chronione w ramach systemu bezpieczeństwa jakimi jest System Ochrony Zrzeszenia BPS działający jako system ochrony instytucjonalnej.
Obraz

W ramach dyskusji przedstawiciele środowiska samorządowego wskazywali na potrzebę przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemów ochrony dla pozostałych samorządów, i podawali pozytywne przykłady współprace z lokalnymi instytucjami finansowymi na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie tego typu spotkań w ramach kolejnych konferencji planowanych w kolejnym roku.