• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kongres FTB 2023
Wydarzenia
27.04.2023

Kongres FTB 2023

Rozpoczynając tegoroczne Forum Karol Mazurek i Dorota Zaremba, wiceprzewodniczący FTB oraz Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich stwierdzili, że nie ma drugiej takiej organizacji jak Forum gromadzące kilkadziesiąt firm technologicznych. 

Podkreślono też, że w tym roku w Forum uczestniczy wyjątkowo dużo osób.
Krzysztof Pietraszkiewicz, dr h.c. SGH i wieloletni prezes oraz współzałożyciel ZBP, przypomniał na wstępie Forum minione lata i osoby oraz firmy, które odegrały znaczącą rolę w budowie nowoczesnej bankowości w naszym kraju. Jak podkreślił, Polska jest bardzo dobrze postrzegana i doceniany jest dokonany przez nas duży postęp technologiczny. Ważna była kwestia wyboru, że chcemy być powiązani ze światem zachodnim, przystąpić do NATO i UE.

Jak stwierdził, po transformacji ustrojowej poziom oszczędności społeczeństwa był niski i także dlatego nie można było zostawić sektora bankowego tylko w rękach krajowych. Jak się okazało, większość zysków pozostawała w polskich bankach, nawet gdy banki-matki miały poza Polską kłopoty. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał także o znaczeniu współpracy z uczelniami i pracy nad standardami kwalifikacyjnymi. Obecnie sektor jest przeciążony regulacjami, a jest głównym dostarczycielem kapitału w naszym kraju.

Krzysztof Pietraszkiewicz otrzymał podczas tegorocznego Forum tytuł Wizjonera rynku. Otrzymał też obraz namalowany przez sztuczną inteligencję.ChatGTP przygotował przemówienie w związku z odejściem prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza z kierowania Związkiem Banków Polskich.

Rewolucyjny, ale czy uregulowany ChatGPT?
W pierwszym z wystąpień w trakcie tegorocznego FTB, o generatywnym AI w kontekście technologii bankowych, mówiła prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska z Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak stwierdziła, dziś wraz z pojawieniem się ChatGTP test Turinga traci sens. Ten model sztucznej inteligencji znany był już od kilku lat. Tym, co go wyróżnia, jest jak dobrze radzi sobie z wyszukiwaniem informacji i to, że można się z nim bardzo swobodnie porozumiewać. Nowy model GTP-4 ma już bardzo dużo parametrów i bardzo szybko rośnie. Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska przedstawiła tworzone obecnie modele AI, między innymi przez firmy technologiczne Amazon i Google.

Ekspertka wspomniała również o sposobach współpracy ze sztuczną inteligencja. Od tego, jak zadamy pytanie – będzie zależało to, co otrzymamy w odpowiedzi. Generatywna sztuczna inteligencja może także wymyślać rzeczy nieistniejące. Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska zadała także pytanie, czy możemy pozwalać sztucznej inteligencji podejmować decyzje. Wspomniała także o regulacjach dotyczących AI.

Więcej relacji z Kongresu na stronie BANK.pl

Źródło: BANK.pl