• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kongres Forum Technologii Bankowych
Wydarzenia
16.04.2021

Kongres Forum Technologii Bankowych

Kongres Forum Technologii Bankowych to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz ponad 50 dostawców technologii, będących Członkami Forum Technologii Bankowych. Kongres FTB to inspirujące spotkanie łączące sektor bankowy i technologiczny nastawione na eksplorowanie najnowszych trendów.

W piątek 16.04. odbył się VI Kongres Forum Technologii Bankowych, podczas którego blisko 20 ekspertów debatowało o najbardziej ważkich dla sektora bankowego i technologicznego zagadnieniach.
Tematami przewodnimi tegorocznej edycji były: klientocentryczność, ekologia w bankowości czy bankowość w ekologii i kultura organizacyjna w transformacjach cyfrowych.
Karol Mazurek, Wiceprzewodniczący Prezydium FTB, podkreślił, że cieszy się, że w tematyce wracamy do podstaw – do klienta, który jest przecież wciąż w centrum uwagi, z tym że dziś – w centrum zdalnej uwagi.
Na wstępie Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, wspomniał, że bankowość była przygotowana na kryzys. Ciągłość wymiany gospodarczej i załatwianie spraw obywateli były możliwe dzięki silnemu ucyfryzowieniu sektora bankowego. Sektor bankowy przyjął rolę wspierającą całą gospodarkę, ponieważ był daleko lepiej przygotowany do tego od innych branży. Zdał „egzamin dojrzałości”.
Podczas Kongresu wręczono kolejną Nagrodę Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego. W ty roku Kapituła doceniła Pana Prof. Piotra Płoszajskiego ze Szkoły Głównej Handlowej.

Włodzimierz Kiciński, wręczając statuetkę, podkreślił umiejętność łączenia dobrej teorii z praktyką. Profesor Płoszajski był prelegentem i wykładowcą na licznych uczelniach na całym świecie. Doskonale rozumiał rolę nowoczesnych technologii, która ma służyć jej użytkowników. Prezes Kiciński wskazał, że nie ma dobrej praktyki bez dobrej teorii.
Pan Profesor, wyrażając swoją wdzięczność, podkreślił, że jego wiedza pochodzi właśnie od sektora technologicznego i praktyków. Zapewniał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i będzie się angażował w nowe inicjatywy.
Profesor Płoszajski już jako Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego wygłosił dla widzów Kongresu krótki wykład, w którym podkreślał, że „bycie cyfrowym” przestaje mieć znaczenie, gdyż staje się powszechne. Przewagi oparte na cyfrowości są szybko kopiowane, wprowadzanie nowości musi zatem następować jeszcze sprawniej. Dla uzyskania przewagi konkurencyjnej banki powinny utworzyć specjalną relację z klientem, by to właśnie do nich chciał przyjść i skorzystać z ich usług.

Podczas Kongresu mieliśmy okazję posłuchać rozmowy Pana Przemysława Barbricha, Dyrektora Zespołu PR i Komunikacji w ZBP, z Panem Adamem Marciniakiem, Wiceprezesem Zarządu PKO BP.
Zapytany, czy w PKO BP przewidywano pandemię, skoro byli do tego tak świetnie przygotowaniu, Adam Marciniak stwierdził, że cyfrowa transformacja w jego banku zachodziła już wcześniej. PKO Bank Polski od wielu lat zajmuje się transformacją, obserwuje sektor technologiczny. Wirtualizacja stanowisk pracy została przeprowadzona już w 2019 r. Każdemu pracownikowi stworzono stanowisko chmurowe. 

Adam Marciniak, zapytany, czy w czasach cięć budżetowych, udaje mu się pozyskać środki na inwestycje w technologie, stwierdził, że to właśnie w technologii można szukać oszczędności. 
PKO BP stara się też angażować w projekty związane ze świadczeniem niestandardowych usług bankowych potrzebnym obywatelom w życiu codziennym, takim jak Automarket.pl. 
Adam Marciniak uznał, że w sektor publiczny chętnie korzysta z rozwiązań technologicznych wdrożonych w sektorze bankowym. Jest jednak jeszcze wiele do poprawienia, w szczególności w kwestii wynagrodzeń pracowników IT i trybu zamówień publicznych. 
Zapytany o pożądane kompetencje pracownika banku, wyraził, że istotna jest przede wszystkim zdolność pracownika do dostrzegania możliwości i potencjału w poszczególnych rozwiązaniach technologicznych. 
Podczas Kongresu mieliśmy okazję wysłuchać dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich nosił tytuł: „Bank klientocentryczny i ekologiczny – jak banki dbają o dobrostan klienta i środowisko?”. Udział w nim wzięli: Sebastian Ptak, Prezes Zarządu Blue Media S.A., Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu BNP Paribas, Patryk Nowakowski, Członek Zarządu Santander Bank Polska, Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej PKO Bank Polski, Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Pekao S.A. i Karolina Mitraszewska, Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Pan Sebastian Ptak przywołał wartości, jakie widnieją na stronie BNP Paribas – wsparcie dobrego życia i zdrowia, dobrostanu. Pani Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu BNP Parbias, zapytana, co robi bank BNP w zakresie ekologii, wskazała, że BNP Paribas oferuje „zieloną hipotekę” – kredyt na inwestycje wykorzystujące zieloną energię. W BNP Paribas rezygnuje się z użycia papieru. Podkreśliła, że akcjonariusze i klienci chcą współpracować z firmą odpowiedzialną społecznie. 
Pani Karolina Mitraszewska, Członek Zarządu Nest Bank S.A. podkreśliła rolę pracy zespołowej. Przy tworzeniu rozwiązań w czasie pandemii pracownicy Nest Banku odczuwali przy tym duże poczucie sensu. Nie ustają również w ulepszaniu rozwiązań mobilnych. Wysoka obecnie ocena aplikacji mobilnej Nest Banku wymagała wytworzenia więzi z klientem. 
Pan Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Pekao S.A., wskazał, ile bank Pekao S.A. uczynił w kwestii elektronicznego podpisywania umów. Użył interesującej metafory. Jego zdaniem pandemia była jak fala tsunami, która jeszcze dziesięć lat temu uderzyłaby w drewniany domek, natomiast rok temu uderzyła już w twierdzę, podkreślając tym samym siłę polskiego sektora bankowego.
Pan Sebastian Ptak uznał, że banki obarczono dużą odpowiedzialnością. Rację przyznał mu w tym zakresie Pan Patryk Nowakowski, Członek Zarządu Santander Bank Polsk. Jego zdaniem zapewnienie dostępności gotówki czy pracowników w oddziałach to było duże wyzwanie. Na początku pandemii to należy uznać, że był to heroizm ze strony pracowników banków. Tempo poszukiwania rozwiązań w zakresie przykładowo wprowadzania wakacji kredytowych było ogromne.
Pan Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO BP, uznał, że jeszcze jakiś czas temu nie spoglądano na rolę instytucji finansowych tak szeroko, a przecież jej głównym zadaniem jest troska o dobrostan klienta. Stwierdził, że wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawie cyfrowego państwa. Podczas pandemii bank PKO BP wykazał się wysoką troską o starszych klientów, pracownicy banku w placówkach zachęcali do korzystania z rozwiązań cyfrowych czy uruchamiano karty debetowe dla osób starszych, które do tej pory korzystały z gotówki. Bardzo szybko wprowadzono możliwość wideobankingu.
W trakcie Kongresu mogliśmy również wysłuchać rozmowy Pana Sławomira Soszyńskiego, Wiceprezesa Zarządu ING Bank Śląski, oraz Pana Pawła Motyla, Partnera Zarządzającego Leadership Lab, w temacie „Thought leadership – przywództwo czasu zmiany”.

Pan Paweł Motyl zaczął od przytoczenia znanego cytatu „Dobrego lidera poznaje się w czasach kryzysu”. Ostatni okres charakteryzował się wysokim stopniem nieprzewidywalności, która ze względu na tempo zmian, również w świecie technologii, pozostanie z nami na zawsze.  
Zdaniem Pana Sławomira Soszyńskiego niezwykle dużo zmieni sztuczna inteligencja. Firmy, które właściwie wdrożą AI mogą wiele wygrać. Wiele czynności jest już dokonywanych przez sztuczną inteligencję lepiej niż przez człowieka.
Jako kluczowe wyzwania współczesnych organizacji rozmówcy wskazali przywództwo i „agendę CSR”. 
Podczas Kongresu mieliśmy szansę przysłuchiwać się jeszcze drugiemu panelowi dyskusyjnemu: tym razem z udziałem prezesów największych banków w Polsce: Pani Iwony Dudy, Alior Bank, Pana Brunona Bartkiewicza, ING Bank Śląski, Pana Przemysława Gdańskiego, BNP Paribas, Pana Zbigniewa Jagiełło, PKO Bank Polski.

Pan Przemysław Gdański stwierdził, że podczas pandemii zaobserwował, iż nie można pozostawić procesów decyzyjnych wąskiej grupie ludzi. Podczas pandemii okazało się również, że możemy robić więcej, zwinniej i bez biurokracji.
Pani Iwona Duda podkreśliła, że Alior był przystosowany do zmiany trybu pracy w pandemii, centrale łączyły się już wcześniej zdalnie. Należało jedynie zapewnić większą decentralizację oraz bezpieczeństwa pracownikom.
Pan Zbigniew Jagiełło uchylił rąbka tajemnicy, jak wyglądało sterowanie sytuacją kryzysową w PKO BP. Sformułowano tam sztaby kryzysowe: centralny i lokalne. Prezes Jagiełło Banki uznał, że banki świetnie zapewniły ciągłość działalności placówek. Dziś główną bolączką jest zmęczenie u każdego, w tym u pracowników. Dostrzega się rozdrażnienie, pojawia się więcej konfliktów. Teraz należy apelować do menedżerów, by służyli spokojem i roztropnością.
„Na początku był strach” – tak skomentował początek pandemii Pan Brunon Bartkiewicz. Pojawiały się problemy z dostępnością gotówki w obcych walutach. Jego zdaniem jednak najistotniejszym zadaniem czasu pandemii było pacyfikowanie obaw.
Pytany o to, jakim jest liderem, Pan Przemysław Gdański, powiedział, że stara się mówić ostatni. Słucha pracowników i służyć im pomocą, gdy tego trzeba. Gdy zaś nie jest potrzebny, stara się nie wtrącać.
Pan Zbigniew Jagiełło powiedział, że łatwo jest być liderem, gdy jest spokojnie – wtedy nie zwykł się wtrącać. Mówi, że o przewadze konkurencyjnej przesądza kultura organizacyjna. Wyścig o produkty i rozwiązania jest tylko dodatkiem.
Pan Brunon Bartkiewicz stwierdził, że nie uważa się za przywódcę, a raczej za przewodnika, który nauczył się już oddzielać ziarno od plewu. Mówi swoim pracownikom, żeby nie posługiwali się językiem korporacyjnym, tylko kierowali się liczbami i samodzielnym myśleniem. Najważniejszy w życiu jest zaś cel i wartość.
Pani Iwona Duda uznała, że pozytywna cecha Aliora to ciągła gotowość do zmian, choć czasem spotyka się potrzebę okrzepnięcia.
Pan Brunon Bartkiewicz podkreślił, że pandemii zawdzięczamy zdarcie powłoki, która mówiła: „żyjemy w świecie bez zmian”. Jego zdaniem życie to ciągła zmiana. Nie ma życia poza zmianą. Pracownicy ciągle przesuwają suwak z punktu A do punktu B.