• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kredyty skupowe
Wydarzenia
05.10.2023

Kredyty skupowe przedłużone do końca roku

5 października 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o wydłużeniu terminu udzielania kredytów skupowych z 15 października do 31 grudnia 2023 r. oraz o wprowadzeniu możliwości skorzystania z tych kredytów podmiotom skupującym zboża i prowadzącym działalność związaną z destylowaniem, rektyfikowaniem i mieszaniem alkoholi.

Decyzja została podjęta na wniosek środowisk rolniczych, ale również sektora bankowego, w imieniu którego Związek Banków Polskich zabiegał już od sierpnia br. o wydanie takiej decyzji. Banki spółdzielcze i komercyjne uczestniczące w akcji kredytowej wspierającej sektor rolny dotknięty skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie wielokrotnie podkreślały konieczność wydłużenia terminu dla optymalnego obsłużenia polskiego rynku w zakresie przedmiotowej pomocy (skupu zbóż). W systemie pomocowym uruchomionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR uczestniczą obecnie poniższe banki:

  • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Banki są w trakcie udzielania kredytów, a szacowana akcja kredytowa, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku środowisk rolniczych i bankowych powinna osiągnąć 10 mld zł.