• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Nie można kwestionować podstawowych zasad rynku
Wydarzenia
01.03.2022

Nie można kwestionować podstawowych zasad rynku

Felieton Pana Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego KNF w Dzienniku Gazecie Prawnej

Odnotowane w ostatnim czasie zwiększenie obciążeń kredytowych, związane ze wzrostem stóp procentowych, stało się katalizatorem dla postulatów zmierzających do kwestionowania przez kredytobiorców zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych i kosztów związanych ze zmianami stóp procentowych. Chodzi w szczególności o opinie mające na celu podważenie prawidłowości obliczania wskaźnika referencyjnego WIBOR czy postulaty jego "zamrożenia"

Odnotowane w ostatnim czasie zwiększenie obciąIżeń kredytowych, związane ze wzrostem stóp procentowych, stało się katalizatorem dla postulatów zmierzających do kwestionowania przez kredytobiorców zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych i kosztów związanych ze zmianami stóp procentowych. Chodzi w szczególności o opinie mające na celu podważenie prawidłowości obliczania wskaźnika referencyjnego WIBOR czy postulaty jego „zamrożenia" na stałym poziomie. Obie grupy działań i postulatów wymagają zajęcia stanowiska przez nadzór finansowy.

Odnosząc się do samego wskaźnika referencyjnego WIBOR, należy wskazać, że jego opracowywanie od kilku lat podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), z uwagi na obowiązywanie rozporządzenia BMR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki eferencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych). Rozporządzenie to nałożyło szereg wymagań w zakresie zarządzania procesami i metodami opracowywania wskaźników referencyjnych.

Więcej na: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8369057,zwiekszenie-obciazen-kredytowych-wzrost-stop-procentowych-knf.html