• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Odszedł Andrzej Polak
Wydarzenia
30.09.2020

Odszedł Andrzej Polak

1955 - 2020


Jako urzędnik państwowy od początku  ustrojowej i gospodarczej transformacji na przełomie lat 1980/1990 aktywnie uczestniczył w tym procesie. Najpierw sprawując funkcję dyrektora w administracji rządowej, następnie, kierując w latach1989-1990 gabinetem Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W roku 1991 przeszedł do sektora bankowego jako Sekretarz komitetu organizacyjnego Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK SA, w którym przez kolejne lata będąc  Członkiem Zarządu odpowiadał za przygotowanie strategii i budowę sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sektora bankowego, w tym szybko rozwijającej się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku sieci banków komercyjnych. Współtworzył koncepcję  Zintegrowanego Systemu Dostępowego – infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych, m.in. do obsługi kart płatniczych i elektronicznej wymiany dokumentów bankowych. Jako Dyrektor Zespołu Prezydialno-Organizacyjnego i IT w Związku Banków Polskich uczestniczył w pracach koncepcyjnych związanych ze zmianą struktury władz Związku, wprowadzoną przez Walne Zgromadzenie w 2010 roku. 

Jego twórczą aktywność zawodową niespodziewanie przerwała podstępna choroba. Pomimo to do końca żywo interesował się sprawami środowiska, dzieląc jego troski i ciesząc się sukcesami. Wszyscy, którzy spotkali na swojej drodze zawodowej Andrzeja Polaka,  zapamiętają Go jako świetnego organizatora, wytrawnego negocjatora, człowieka wielkiej kultury i wiedzy, życzliwego ludziom, cenionego i szanowanego. Pomimo, że rodzinnie i zawodowo od lat realizował się w Warszawie, pozostał do końca swoich dni emocjonalnie związany z Trójmiastem, a zwłaszcza rodzinną Gdynią. 

Nigdy nie ma dobrego momentu na odejście i pożegnanie Bliskich, Przyjaciół ale zawsze jest dobry czas, żeby obejmować Ich serdecznymi myślami. Śmierć zwykle przychodzi nie  w porę – za szybko, za nagle. Nie pyta, nie uprzedza.

Łącząc się w bólu z bliskimi, pozostajemy z dobrymi wspomnieniami i wdzięczną pamięcią. Żegnaj Przyjacielu!