• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Polska i Europa 2023
Wydarzenia
05.09.2023

X edycja raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost”

Europejskie gospodarki wciąż odczuwają skutki pandemii COVID-19 i konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie. Te dwa główne czynniki wpływają na globalną dynamikę gospodarczą, tworząc nowe wyzwania i niepewności na rynkach międzynarodowych. W X edycji raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” prezentujemy zestawienie najważniejszych danych gospodarczych za ostatni rok i prognozy na kolejne lata.

Stabilność sektora bankowego jest jednym z głównych warunków budowania potencjału gospodarczego większości państw Unii Europejskiej. Głównym wyzwaniem dla stabilności krajowego sektora bankowego są skutki finansowe związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Wyrok TSUE w sprawie C-520/21, który okazał się zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE, oznacza konieczność dalszego zwiększania tempa tworzenia rezerw. Skala obciążeń banków pozostaje więc nadal wysoka, a w tej sytuacji finansowanie gospodarki przez sektor bankowy może mocno utrudnione.

Ważnym czynnikiem, który również wpłynie na poziom nadwyżek kapitałowych w bankach i ocenę ryzyka systemowego, będzie sposób spełnienia wymogu MREL. Zaliczenie na poczet MREL funduszy własnych będzie prowadziło do istotnego uszczuplenia nadwyżek kapitałowych banków względem łącznych wymogów. To także będzie ograniczało zdolność i skłonność banków do finansowania gospodarki i jednocześnie utrudniało przeprowadzanie procesów restrukturyzacji w przyszłości.

Związek Banków Polskich od dawna podkreśla, jak istotne znaczenie ma wspieranie rozwoju polskiego sektora bankowego, zwłaszcza w obecnych trudnych czasach. Teraźniejsze, jak i przyszłe wyzwania, przed którymi stanie polska gospodarka, wymagają silnego wsparcia ze strony sektora bankowego. Tylko dobrze funkcjonujący sektor bankowy będzie mógł efektywnie finansować gospodarkę na odpowiednim poziomie.

– Polski sektor bankowy ma przed sobą wiele wyzwań. Nadmierna, często nieuzasadniona ekonomicznie pomoc dla tych kredytobiorców, którzy jej nie potrzebują – mam na myśli choćby „wakacje kredytowe” dla wszystkich, bez kryterium dochodowego. Trudna do zrozumienia i jedyna w Unii Europejskiej linia orzeczenia polskich sądów w sprawach dotyczących kredytów frankowych, polegająca na masowym unieważnianiu wieloletnich umów czy niesprzyjające otoczenie regulacyjno-prawne oraz wyjątkowa niepewność i nieprzewidywalność prawna, a także nadmierne i nieproporcjonalne obciążenia nakładane na sektor. To wszystko wpływa na osłabienie zdolności banków do finansowania gospodarki. – zaznacza dr Tadeusz Białek prezes Związku Banków Polskich.

Tradycyjnie zapytaliśmy przedstawicieli sektora bankowego o największe zagrożenia dla stabilności gospodarki. Zdaniem bankowców największym zagrożeniem dla sektora bankowego jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Takiego zdania jest 38 proc. respondentów. Na drugim miejscu wskazano wzrost złych kredytów (19 proc.), a na trzecim wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (16 proc.).

Zdecydowana większość badanych (89 proc.) negatywnie oceniła długofalowy wpływ wyroku TSUE ws. frankowiczów na kondycję polskiego sektora bankowego. 11 proc. ocenia, że wpływ ten nie będzie ani pozytywny, ani negatywny. Nie odnotowano ani jednej opinii wskazującej, że wpływ wyroku TSUE może mieć pozytywny charakter.

Więcej w Raporcie i Informacji prasowej do pobrania poniżej.

 
Kontakt dla mediów:
Dr Przemysław Barbrich
[email protected]
tel. 660 763 831 
 
Katarzyna Walterska
[email protected] 
tel. 607 816 500

Pobierz plik Raport „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost”
Pobierz plik Raport „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” - informacja prasowa