• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Powiedziano o kredytach frankowych
Wydarzenia
22.03.2021

Powiedziano o kredytach frankowych

Wybrane artykuły, zapisy dyskusji i debat poruszające temat kredytów frankowych w ostatnich tygodniach

W ostatnich tygodniach sprawa kredytów frankowych jest częstym tematem artykułów, debat, dyskusji i polemik. Głos w tej sprawie zabierają przedstawiciele sektora bankowego, prawnicy, regulatorzy, nadzorcy, politycy i przedstawiciele środowiska naukowego. W dalszym ciągu występuje wiele zagadnień, co do których nie wypowiedziały się ani sądy krajowe, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Część z tych zagadnień powinna być wyjaśniona poprzez stosowne uchwały Sądu Najwyższego bądź w następstwie skierowania kolejnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Wiele dyskusji wzbudza również kwestia skutków różnych rozstrzygnięć sprawy kredytów frankowych na system bankowy, a w konsekwencji na gospodarkę kraju.

Poniżej przedstawiamy wybrane artykuły, zapisy dyskusji i debat poruszające temat kredytów frankowych w ostatnich tygodniach, z którymi warto się zapoznać. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana.

Zapraszamy na specjalną stronę w portalu alebank.pl gdzie na bieżąco pojawiają się najnowsze informacje poświęcone problematyce związanej z kredytami walutowymi i są dostępne wszystkie materiały na ten temat jakie pojawiły się na aleBank.pl
https://alebank.pl/?s&post_type=product&atype=goracytemat&htitle=Kredyty+frankowe&tag=kredyty-walutowe,frankowicze,frank-szwajcarski-chf,chfpln


Seminarium mBank-CASE: Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?
https://www.case-research.eu/pl/168-seminarium-mbank-case-czy-problemy-sektora-bankowego-moga-zahamowac-proces-konwergencji-polskiej-gospodarki-101706


Forum Bankowe 2021: kredyty frankowe zagrożeniem dla całej gospodarki?
Debata profesorska. Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich a uczestniczyli w niej: prof. dr hab. Monika Marcinkowska, dyrektor Instytutu Finansów, Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Kalicki, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska.
https://alebank.pl/forum-bankowe-2021-kredyty-frankowe-zagrozeniem-dla-calej-gospodarki/?id=362624&catid=25926&cat2id=25928


NBP: rozwiązanie ws. kredytów frankowych musi mieć charakter systemowy
Narodowy Bank Polski podtrzymuje, że rozwiązanie ws. walutowych kredytów mieszkaniowych, w tym w CHF, musi mieć charakter systemowy - powiedział w trakcie Forum Bankowego 2021 prezes NBP Adam Glapiński.
https://alebank.pl/nbp-rozwiazanie-ws-kredytow-frankowych-musi-miec-charakter-systemowy/?id=362153&catid=30291&cat2id=22871&cat3id=25928


Ugody frankowe, dla kogo i na jakich zasadach?
Klub Odpowiedzialnych Finansów działający przy Europejskim Kongresie Finansowym przygotował raport z debaty, którą zorganizował 23 lutego 2021 roku pt. „Problem kredytów frankowych a idea ESG”. Prezentujemy wybrane przez redakcję aleBank.pl cytaty z debaty i wnioski przedstawione w raporcie.
https://alebank.pl/ugody-frankowe-dla-kogo-i-na-jakich-zasadach/?id=362847&catid=22869&cat2id=25926


Kredyty frankowe: posiedzenie Sądu Najwyższego przełożone
Termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostało przesunięte z 25 marca na 13 kwietnia, poinformował Sąd Najwyższy.
https://alebank.pl/kredyty-frankowe-posiedzenie-sadu-najwyzszego-przelozone/?id=363458&catid=30291&cat2id=22871&cat3id=25925


Rektorzy uczelni ekonomicznych o kredytach walutowych
8 marca 2021 roku zostało opublikowane stanowisko rektorów uczelni ekonomicznych w sprawie problemu kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej w Polsce ‒ poinformowała Gazeta SGH.
https://alebank.pl/rektorzy-uczelni-ekonomicznych-o-kredytach-walutowych/?id=362199&catid=25926


ZBP o kredytach frankowych: koszt dla banków ugód zgodnych z propozycją KNF to 30 – 57 mld zł
Związek Banków Polskich szacuje, że w scenariuszu konwersji kredytów zgodnie z założeniami propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego koszty dla sektora bankowego wyniosłyby 30-57 mld zł - wynika z opracowania przygotowanego przez Zespół Badań i Analiz ZBP.
https://alebank.pl/zbp-o-kredytach-frankowych-koszt-dla-bankow-ugod-zgodnych-z-propozycja-knf-to-30-57-mld-zl/?id=362109&catid=30291&cat2id=22871&cat3id=18916


Zapraszamy również do Repozytorium materiałów dot. kredytów CHF. W repozytorium zamieszczone są wybrane materiały, opinie, analizy i opracowania dotyczące kredytów walutowych w CHF
https://zbp.pl/Aktualnosci/Stanowiska-i-komentarze/Repozytorium-materialow-dot-kredytow-CHF