• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Projekt European Banks for Ukraine
Wydarzenia
05.04.2022

Projekt "European Banks for Ukraine"

Związek Banków Polskich we współpracy z Europejską Federacją Bankową  zainicjował projekt  European Banks for Ukraine.

Jednym z celów w tego projektu jest zbiórka funduszy na rzecz  polskich organizacji pożytku publicznego  z przeznaczeniem na  pomoc  humanitarną dla Ukrainy. Zbiórka będzie  prowadzona przy wsparciu narodowych asocjacji bankowych  krajów Unii Europejskiej wśród banków i ich klientów.

Związek nawiązał współpracę Fundacją im Stefana Batorego oraz ze Stowarzyszeniem „Szkoły dla Pokoju”. Obie te organizacje otworzyły już dedykowane rachunki bankowe przeznaczone do zbierania darowizn pieniężnych. Więcej na ten temat w załączonej informacji o polskich partnerach projektu.

Zebrane środki przeznaczone będą w całości na pomoc organizacjom społecznym świadczącym bezpośrednią pomoc humanitarną i socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę oraz na materiały medyczne dla szpitali na Ukrainie.

Więcej o inicjatywie: https://www.eubanksforukraine.eu

Pobierz plik European Banks for Ukraine - partnerzy i numery rachunków