• Aktualności
 • Wydarzenia
 • RKO nowe świadczenie wspierające rodziny
Wydarzenia
05.01.2022

RKO – nowe świadczenie wspierające rodziny, dostępne za pomocą bankowości elektronicznej

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) - to nowe świadczenie  o które można wnioskować od stycznia 2022 roku. Świadczenie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny a we wniosku trzeba wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko i jego wiek nie ma znaczenia.

Rodzice mogą elastycznie wykorzystać RKO a wypłata będzie przekazywana na konto bankowe w dowolnie wybrany sposób

 • przez rok w wysokości 1 tys. zł miesięcznie,
 • lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

Część banków już udostępniła klientom wnioski o świadczenie przez bankowość elektroniczną a część jeszcze nad tym pracuje i wkrótce je uruchomi, dając możliwość łatwego, szybkiego i bezpiecznego wnioskowania o przyznanie środków.

Kto może wnioskować o przyznanie świadczenia?
O RKO mogą wnioskować: matka, ojciec (jeżeli opieka zgodnie z orzeczeniem sądu sprawowana jest naprzemiennie – świadczenie może przysługiwać po połowie każdemu z rodziców) oraz osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie zamieszkuje i jest utrzymywane.

Ważne terminy
Istotne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie aby skorzystać w pełni z przysługującego świadczenia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy 35 miesiąc życia. Oznacz to, że nie otrzymają go dzieci urodzone w styczniu 2019 i wcześniej ani dzieci, które 36 miesiąc życia kończą w styczniu 2022 roku.

Miesiąc ukończenia przez drugie i kolejne dziecko w rodzinie 12 miesiąca życia Kiedy najwcześniej złożyć wniosek aby skorzystać z całej kwoty przysługującego kapitału? Kiedy najpóźniej  złożyć wniosek aby skorzystać z całej kwoty przysługującego kapitału?
Między 1 lutego 2020,
a 31 grudnia 2021 r.
1 stycznia 2022 r. 31 stycznia 2022 r.
Styczeń 2022 r. 1 stycznia 2022 r. 28 lutego 2022 r.
Luty 2022 r. 1 stycznia 2022 r. 31 marca 2022 r.
Marzec 2022 r. 1 stycznia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r.
Kwiecień 2022 r. 1 stycznia 2022 r. 31 maja 2022 r.
Maj 2022 r. 1 lutego 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
Czerwiec 2022 r. 1 marca 2022 r. 31 lipca 2022 r.
Lipiec 2022 r. 1 kwietnia 2022 r. 31 sierpnia 2022 r.
Sierpień 2022 r. 1 maja 2022 r. 30 września 2022 r.
Wrzesień 2022 r. 1 czerwca 2022 r. 31 października 2022 r.
Październik 2022 r. 1 lipca 2022 r. 30 listopada 2022 r.
Listopad 2022 r. 1 sierpnia 2022 r. 31 grudnia 2022 r.
Grudzień 2022 r. 1 września 2022 r. 31 stycznia 2023 r.
Styczeń 2023 r. 1 października 2022 r. 28 lutego 2023 r.
Luty 2023 r. 1 listopada 2022 r. 31 marca 2023 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie można już składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków: 

 • PKO BP 
 • ING Bank Śląski 
 • Pekao 
 • Bank Millennium 
 • mBank 

Od 12 stycznia 2022r. wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

 • Getin Noble Bank 

Od 25 stycznia 2022r. wnioski będzie można składać również w:

 • Credit Agricole Polska 
 • Banku Pocztowym 

Od 1 lutego 2022r. wnioski będą dostępne też w bankowości elektronicznej:

 • Alior Banku 
 • Santander Bank Polska
 • BNP Paribas
 • Banku Polskiej Spółdzielczości, oraz:
 • SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

O rodzinny kapitał opiekuńczego można też wnioskować już od początku stycznia 2022r. przez:

 • portal Emp@tia
 • PUE ZUS


Istotne
Jeżeli wniosek nie zostanie prawidłowo wypełniony i nie przyjdzie UPO oznacza to, że nie został on dostarczony do ZUS i trzeba go złożyć ponownie. Może się też zdarzyć, że wniosek z błędami trafi do ZUS i wtedy ZUS w ciągu 14 dni może wezwać do wyjaśnienia nieprawidłowości. ZUS może również wezwać w przypadku nie złożenia ewentualnie wymaganych dokumentów i wtedy wyznaczy termin 14-30 dni na uzupełnienie braków. 

Brak poprawy wniosku bądź uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez ZUS spowoduje, że ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie prześle na profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który został wskazany we wniosku.