• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”
Wydarzenia
25.03.2021

Raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”

W lutym 2021 r. ukazał się raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”. Raport jest podsumowaniem  badania przeprowadzonego przez zespół DELab UW na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Ankieta została przeprowadzona w październiku i listopadzie 2020 r. wśród pracowników sektora finansowego w Polsce. Respondenci odpowiedzieli na pytania z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, pracy zdalnej, automatyzacji zadań, kompetencji, szkoleń i zmian zachodzących w czasie pandemii COVID-19.

Badanie ankietowe zostało wzbogacone wywiadami przeprowadzonymi z pracownikami różnych szczebli sektora finansowego tak, aby objąć szerokie spektrum perspektyw na zachodzące zmiany.

Raport został przygotowany w formie interaktywnego pdf. Zapraszamy do lektury: Raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse “Przyszłość pracy w sektorze finansowym”

Pobierz plik Raport “Przyszłość pracy w sektorze finansowym”