• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2021
Wydarzenia
25.04.2022

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2021

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, dwudziestym dziewiątym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Raport tradycyjnie prezentuje wyniki sektora bankowego w minionym roku, uwarunkowania regulacyjne oraz ekonomiczne, w jakim przyszło działać bankom oraz perspektywy jego rozwoju na kolejny rok. Na wstępie trzeba przyznać, że tegoroczna edycja raportu powstawała w bardzo wyjątkowej sytuacji – po wybuchu wojny na Ukrainie. Wielki konflikt wojenny między polskimi sąsiadami musi mieć bardzo silny wpływ na sytuację ekonomiczną, społeczną w naszym kraju, niezależnie od wyniku działań wojskowych. Polska, ale także inne kraje UE, będzie ponosić skutki tej wojny, dlatego kreślenie perspektyw gospodarczych na przyszłość jest dziś obarczone szczególnie dużym błędem. Zakres powiązań ekonomicznych, społecznych przed wybuchem wojny był na tyle szeroki, że konsekwencje będą w każdym wypadku dotkliwe i powinny być aktualizowane praktycznie każdego dnia.

Pobierz plik Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2021