• Aktualności
  • Wydarzenia
  • VIII edycja Konkursu „Etyka w finansach”
Wydarzenia
23.09.2020

VIII edycja Konkursu „Etyka w finansach”

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu „Etyka w finansach”.

Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/) – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.

Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna. Sądzimy także, że wyzwania 2020 roku mogą stanowić inspirację do wielu ciekawych przemyśleń. 

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę aby podzieliły się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów. 

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł. 

Sponsorami Konkursu są: Partnerem VIII edycji Konkursu jest CFA Society Poland. 

Jak wziąć udział w konkursie
Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl lub wejdź na stronę: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia upływa 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/ ). 

Końcowy termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich. 

Laureaci VII edycji Konkursu: 
Agnieszka Butor-Keler „Etyczne aspekty ograniczenia roli czynnika ludzkiego w usługach bankowych”
Mirosław Jurdeczka „Etyka w finansach – cyfryzacja bankowości a wykluczenie społeczne”
Adrian Skutnik „Upadłość konsumencka. Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym”

Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Więcej informacji o Konkursie można otrzymać wysyłając maila na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

Biuro Konkursu: Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich 
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. 22 48 68 139

Pobierz plik "Etyka w finansach" - broszura informacyjna