• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego
Wydarzenia
17.03.2022

Wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2021. W tym roku przypada 10. rocznica tragicznej śmierci Prof. Kaszubskiego. Nagroda jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny


Nagrody wręczyli Tadeusz Białek i Włodzimierz Kiciński, Wiceprezesi ZBP, a słowo wstępne wygłosił Prezes ZBP, Krzystof Pietraszkiewicz.

Dwie nagrody wręczono za współpracę ponad podziałami
Bartosz Ciołkowski (Mastercard) i Jakub Kiwior (Visa)
zostali nagrodzeni za wieloletni wkład w rozwój i popularyzację płatności cyfrowych na polskim rynku oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie cyfrowej transformacji.

Jakub Kiwior i Bartosz Ciołkowski, mimo że wywodzą się z konkurencyjnych organizacji, są inicjatorami i pierwszymi przewodniczącymi Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa, która zarządza ogólnokrajowym programem upowszechnienia i promocji obrotu bezgotówkowego w Polsce. 

Dzięki wspólnym działaniom partnerów w całej Polsce w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano dotychczas ponad 490 tys. terminali płatniczych u 350 tys. przedsiębiorców.

Paweł Gula (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych) i Błażej Mika (SGB-Bank S.A.) otrzymali nagrodę za wyróżniający się wkład w transformację cyfrową polskiego sektora bankowości spółdzielczej.

Obaj Prezesi podejmują liczne działania służące digitalizacji sektora bankowości spółdzielczej, realizują projekty odpowiedzialne za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podnoszących efektywność biznesową sektora, m.in. udostępnienie mojeID, Profilu Zaufanego, promocję bankowości mobilnej, udział w Programie Tarcza Finansowa PFR.

Nagroda za wkład w rozwój prawa nowych technologii
Zgodnie z tradycją i w nawiązaniu do działalności Prof. Remigiusza Kaszubskiego również w tym roku Kapituła zdecydowała się nagrodzić prawników.

Prof. Dariusz Szostek (Uniwersytet Śląski) został doceniony za szerzenie wiedzy na temat nowych technologii, w tym technologii blockchain i tokenizacji procesów.

Pan Dariusz Szostek jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, ekspertem Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego. Jest współautorem koncepcji e-sądu, pomysłodawcą elektronicznego potwierdzenia odbioru, a także autorem koncepcji elektronicznego biura podawczego. Pełni również funkcję wykładowcy.  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii Blockchain i Prawo.

Źródło: Karneol

Wyróżnienie otrzymała dr Agata Ferreira, adiunkt na Politechnice Warszawskiej, za badania naukowe nad zjawiskami technologicznymi opartymi na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym

Dr Agata Ferreira koncentruje swoje badania naukowe i pracę dydaktyczną na wyzwaniach prawnych i regulacyjnych dotyczących nowych technologii i innowacji w sektorze finansowym. W szczególności skupia się na najnowszych zjawiskach technologicznych opartych na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym i towarzyszące temu potrzeby stworzenia adekwatnych ram i regulacyjnych w tym zakresie. 

Historia nagrody
Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Był również dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.
Pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności.
Był także wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.
Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.
Mając na celu upamiętnienie tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego, Zarząd Związku Banków Polskich ustanowił Nagrodę.
Celem Nagrody jest uhonorowanie osób, których działalność w obszarze innowacyjnych rozwiązań w bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii  zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.
Nominowani do Nagrody mogą reprezentować banki, firmy technologiczne lub infrastrukturalne działające w obszarze sektora finansowego oraz środowisko naukowe.