• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Zakończyły się obrady IX Kongresu Prawa Bankowego
Wydarzenia
01.06.2022

Zakończyły się obrady IX Kongresu Prawa Bankowego

Kongres Prawa Bankowego jest corocznym spotkaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach.

Tegoroczna edycja była poświęcona trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego, tj.:

  • kredytom hipotecznym złotówkowym, 
  • kryzysowi wywołanemu wojną w Ukrainie,
  • kredytowi konsumenckiemu. 

W Kongresie uczestniczyło niemal 400 osób, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów banków, dyrektorzy departamentów prawnych, departamentów compliance, radcowie prawni i przedstawiciele kancelarii prawnych.

Kongres otworzył dr Tadeusz Białek - Wiceprezes Związku Banków Polskich.
Pierwszy blok dotyczył najistotniejszych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego zagadnień związanych z kredytami hipotecznymi złotówkowymi, w szczególności problematyką WIBOR-u i jego zmianą w kredytach hipotecznych od 2023 r. w związku z niedawną zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego.

Omówione zostały kwestie aspektów procesowych związanych z pozwami o unieważnienie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR na tle aktualnego orzecznictwa TSUE, linia argumentacji kredytobiorców zmierzająca do podważenia kredytów walutowych, ocena prawna tych argumentów, a także porównano kredyty walutowe i złotówkowe w postępowaniach sądowych.   

W dalszej części pochylono się nad kwestią nowych wskaźników transakcyjnych w kontekście zastąpienia wskaźnika WIBOR oraz kwestią zmian w ustawodawstwie dotyczących kredytów hipotecznych oraz infrastruktury regulacyjnej kredytu hipotecznego o stałej stopie (w tym okresowo stałej stopie).

W ramach pierwszego bloku tematycznego udział wzięli: Zbigniew Minda (Prezes Zarządu GPW Benchmark S.A.), r. pr. Anna Cudna-Wagner (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.), dr Tomasz Spyra (Kancelaria prawna T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski s.k.), dr Marcin Olechowski (Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna), dr Piotr Bodył-Szymala (Doradca Prezesa Zarządu ds. Prawnych, Legal & Regulatory Counsellor, Santander Bank Polska S.A.).

Drugi blok tematyczny poświęcono wyzwaniom, z którymi mierzy się sektor bankowy na skutek kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług płatniczych osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi. W bloku zostały omówione m.in. aspekty praktyczne związane z inkluzją finansową uchodźców oraz problemy i wyzwania wynikające z identyfikacji i weryfikacji klienta na gruncie AML. Drugim niezwykle ważnym tematem wywołanym przez kryzys ukraiński, wywierającym wpływ na globalny obraz świata finansów, są sankcje wobec Rosji i Białorusi (m.in. wykluczenie wybranych banków z systemu SWIFT, sankcje indywidualne i gospodarcze, ograniczenia przepływów finansowych do UE). W tym obszarze omówione najważniejsze aspekty dotyczące nowych obowiązków dla banków i konsekwencji dla polskich przedsiębiorców związanych z sankcjami, potrzebę zapewnienia ciągłości działania banków, jak również przewidziane dla przedsiębiorców działania pomocowe. 

Prelegentami w drugim bloku tematycznym byli: Marcin Stec (Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów), r.pr. Katarzyna Urbańska (Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP), Beata Szewczuk (Przewodnicząca Forum AML przy ZBP, Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Departament Bezpieczeństwa, Bank Pekao S.A.), dr Jarosław Biegański (Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP), Mateusz Olszak (Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Bank Gospodarstwa Krajowego).

W trzecim bloku tematycznym przedstawione zostały najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące umów o kredyt konsumencki. Obecnie w Parlamencie toczą się prace legislacyjne nad największą od kilku lat nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim. W ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej zaproponowano istotne obniżenie wysokości maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Z kolei na poziomie unijnym trwają zaawansowane prace nad nową dyrektywą o kredycie konsumenckim (CCD2) zakładającą m.in. nowelizację przepisów o badaniu zdolności kredytowej oraz obowiązkach informacyjnych. Podkreślono, że zmiany legislacyjne w zasadniczy sposób wpłyną na przyszłość rynku consumer finance, w szczególności na zasady działalności kredytodawców, ich ofertę produktową i w konsekwencji dostęp klientów do legalnych źródeł finansowania.

W tym bloku omówione zostały najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego związane z procedowanymi zmianami legislacyjnymi, aktualne trendy w kredytach konsumenckich, płatności typu Buy Now Pay Later oraz sankcja kredytu darmowego. 

W bloku poświęconym kredytowi konsumenckiemu udział wzięli: adw. Piotr Gałązka (Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli), Agnieszka Wachnicka (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego), dr Dominika Rogoń (Kancelaria Radcy Prawnego), dr Wojciech Iwański (Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna), Sławomir Grzybek (Dyrektor Departamentu Business Intelligence BIK S.A.).

Uczestnicy Kongresu mieli również okazję wysłuchać wystąpienia Wojciecha Pantkowskiego, Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat cyfryzacji obrotu wekslowego. 

Organizatorem Kongresu był Związek Baków Polskich.
Partnerami IX Kongresu Prawa Bankowego i Informacji byli: Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna (Partner Strategiczny), Kancelaria prawna T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski s.k. (Partner Generalny), a także Biuro Informacji Kredytowej S.A., Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa. 
Patronem Kongresu był Monitor Prawa Bankowego, a Patronami medialnymi; aleBank.pl oraz Miesięcznik Finansowy Bank.