• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Zasady Dobrych Praktyk RODO
Wydarzenia
25.05.2023

Zasady Dobrych Praktyk w zakresie „Przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym”

Informujemy, że 5 kwietnia 2023 roku Zarząd Związku Banków Polskich przyjął Zasady Dobrych Praktyk w zakresie „Przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym”

Dokument jest wynikiem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich.
Celem Zasad Dobrych Praktyk jest podsumowanie dotychczas stosowanych wysokich standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych klientek i klientów sektora bankowego.

Dokument został wypracowany dzięki współpracy przedstawicieli całego sektora bankowego i w możliwie przystępny sposób wyjaśnia te zasady.
Zasady Dobrych Praktyk omawiają kluczowe zagadnienia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

  • podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • podstawy prawne przetwarzania danych,
  • prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora,
  • zasady przechowywania i usuwania danych,
  • profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych osobowych.

Związek Banków Polskich wyraża nadzieję, że dokument będzie stanowić dla podmiotów sektora bankowego pomocne narzędzie wykorzystywane w przetwarzaniu danych osobowych oraz że pomoże klientkom i klientom zrozumieć obowiązki administratorów oraz prawa, które przysługują osobom korzystającym z usług banków i rejestrów kredytowych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dokument nie ma mocy wiążącej i stanowi wyłącznie rekomendacje praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, których wdrożenie i stosowanie w bieżącej działalności zależy od indywidualnej decyzji podmiotów sektora bankowego.

Pobierz plik Zasady Dobrych Praktyk w zakresie „Przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym”