O Bankach

Celem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w ramach Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. (…) Celem Związku jest także uczestniczenie w dialogu społecznym poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju.Statut ZBP