baner

Komisja Etyki Bankowej

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą VI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 21 kwietnia 1995 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej.

Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami.

PREZYDIUM KOMISJI

Pracami Komisji IX Kadencji na lata 2017–2020 kieruje Prezydium w składzie:

  • Pan Władysław Gołębiewski - Przewodniczący KEB
  • Pani Jolanta Ciążyńska Syka - Wiceprzewodnicząca KEB
  • Pani Teresa Kudlicka Wiceprzewodnicząca KEB
  • Pan prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Wiceprzewodniczący KEB

SEKRETARZ KOMISJI

Przy Prezydium Komisji działa Sekretariat kierowany przez Sekretarza Komisji, do zadań którego należy organizacja pracy Komisji. Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich.

Kontakt do Sekretariatu:

Komisja Etyki Bankowej
Przy Związku Banków Polskich
Ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa

CZŁONKOWIE KOMISJI

Komisja Etyki Bankowej funkcjonuje w ramach IX Kadencji na lata 2017–2020, a jej aktualny skład personalny został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 20 kwietnia 2017 r. W skład Komisji wchodzi 38 osób.

Członkowie Komisji Etyki Bankowej IX kadencji + rozwiń