Lista R.M.

Lista osób, które zdały egzamin.

Informacje o szkoleniach "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", egzaminach i zasadach umieszczenia osób, które pozytywnie zdały egzamin.

Po konsultacjach w gronie ekspertów i zapoznaniu się z uwagami uczestników, którzy odbyli szkolenie w ostatnim czasie, dokonaliśmy weryfikacji zakresu szkolenia. Przedstawiamy Państwu zmienioną formułę kursu "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych" i zachęcamy do wzięcia udziału w czerwcowej edycji.

Szkolenie ma na celu przygotowanie rzeczoznawców majątkowych oraz pracowników bankowych do oczekiwań banków w procesie kredytowym. Wymiernym efektem ma być zwiększenie przejrzystości informacji o zabezpieczeniu kredytu jakim jest nieruchomość oraz zmniejszenie opóźnień związanych z udzieleniem kredytu.

  • Nowy układ: aktualnie szkolenie obejmuje tylko jeden (3-dniowy) zjazd. Najbliższy termin szkolenia: 20-22 lutego, 10-12 kwietnia, 29-31 maja 2019 r.
  • Zmiany programowe dostosowane do oczekiwań uczestników (szczegóły w załączeniu)
  • Niższa cena z tytułu uczestnictwa: 1700 zł netto/ os.
  • Spotkania organizowane w niewielkich grupach
  • Egzaminy przeprowadzane z wykorzystaniem zasad Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP. Najbliższy termin egzaminu: 13 czerwca 2019 r.

Warunki uczestnictwa:

Udział płatny. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Formularz prosimy przesłać na adres: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane mailowo w momencie zrekrutowania grupy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, jeśli nie zostanie osiągnięte zakładane minimum, nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań i zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Cechowską (e-mail: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl), tel.(+48)22 623-84-53, kom.885-885-923, fax.(+48)22 629 18 72

wydrukuj stronę