Członkowie

Skład Rady oraz Prezydium

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Zwyczajnymi Rady mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, będące członkami Związku

Członkowie RBE + rozwiń

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Wspierającymi mogą być:

 1. podmioty, których właścicielami są banki,
 2. podmioty inne niż wymienione w ust. 1, będące dostawcami usług płatniczych lub agentami rozliczeniowymi,
 3. podmioty, które mają znaczący wpływ na realizację transakcji elektronicznych,
 4. instytucje państwowe, które regulują lub nadzorują członków zwyczajnych, oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

 

Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP:

 • Adam Marciniak - Przewodniczący Rady
 • Bartłomiej Nocoń – Wiceprzewodniczący Rady (Bank Pekao SA)
 • Włodzimierz Kiciński – Wiceprzewodniczący Rady (Związek Banków Polskich)
 • Piotr Alicki (Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)
 • Przemysław Cieszyński (Bank Gospodarstwa Krajowego)
 • Adam Mańka (Bank Millennium SA)
 • Marcin Kotarba (Deutsche Bank Polska SA)
 • Adam Marciniak (PKO Bank Polski SA)
 • Justyna Kesler – (ING Bank Śląski SA)
 • Dariusz Olkiewicz (Bank Polskiej Spółdzielczości SA)
 • Dorota Poniatowska (Credit Agricole Bank Polska SA)
 • Krzysztof Słotwiński (BGŻ BNP Paribas SA)
 • Feliks Szyszkowiak (Bank Zachodni WBK SA)
 • Maciej Kostro – Sekretarz Rady (Związek Banków Polskich)
 • Jacek Brzeziński – Przewodniczący Forum Contact Centre (Deutsche Bank Polska SA)
 • Ryszard Jurkowski – Przewodniczący Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych (Bank Pekao SA)
wydrukuj stronę