baner

Karty bankowe

27 zasad bezpiecznego korzystania z kart bankowych

Przedstawiamy 27 rad przydatnych dla zachowania bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji kartami płatniczymi.

Przede wszystkim zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności przy przekazywaniu informacji poufnych, takich jak np. numer naszej karty, przez internet, telefon lub inne media. Powinniśmy mieć na względzie otoczenie, w którym aktualnie się znajdujemy, aby zminimalizować ryzyko, że wpadną one w niepowołane ręce. Najprostsza reguła bezpieczeństwa to kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Poniższe rady są również przypomnieniem obowiązków każdego posiadacza karty płatniczej, wynikających w znacznej większości z przepisów polskiego prawa.

 

 1. Zapamiętaj numer: 828 828 828 – dzwoniąc pod niego zastrzeżesz kartę w przypadku jej utraty. Informacje o Systemie Zastrzegania Kart, ich bezpieczeństwie oraz listę banków, które w nim uczestniczą znajdziesz na stronie www.zastrzegam.pl.  
 2. Podczas transakcji kartą płatniczą nie należy tracić jej z pola widzenia. Po transakcji należy odebrać ją bez zbędnej zwłoki.
 3. Zachowaj rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do nas dzwoni, również w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że jest pracownikiem banku i prosi o weryfikację informacji. Nie ma zwyczaju by firmy, a w szczególności banki - wydawcy kart – kontaktowały się telefonicznie prosząc o podanie numeru karty płatniczej. Jeżeli to my inicjujemy połączenie, również nie należy udostępniać numeru karty przez telefon, gdy nie mamy pewności, że rozmówca zasługuje na zaufanie.
 4. Nigdy nie odpowiadaj na e-maile lub sms’y, których nadawca prosi Cię o podanie informacji o karcie. Nigdy nie odpowiadaj też na wiadomości, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. Ten rodzaj oszustwa jest nazywany „phishingiem”.
 5. Nigdy nie należy podawać informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne. Np. strony z treściami pornograficznymi, kasyna internetowe lub strony nieznanych szerzej firm oferujące markowy towar po nieprawdopodobnie atrakcyjnych cenach.
 6. Zawsze sprawdzaj czy strona, na której podajesz dane karty jest szyfrowana (adres rozpoczynający się od https://).
 7. Jeżeli dokonujesz transakcji internetowych używaj mechanizmów wzmocnionego uwierzytelniania transakcji (np. 3D Secure) – zapytaj swojego wydawcę o możliwość korzystania z takich mechanizmów i aktywuj je.
 8. Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
 9. Korespondencja z bankiem zwierająca dane o kartach, zestawienia transakcji, czy wnioski o wydanie kart powinna być zniszczona przed ewentualnym wyrzuceniem, aby uniemożliwić osobom niepowołanym odczytanie informacji.
 10. Nie zapisuj kodu PIN na karcie ani nie przechowuj go razem z kartą (na wypadek kradzieży portfela czy portmonetki).
 11. Nie zostawiaj karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru. Przed wyrzuceniem pokwitowań transakcji zniszcz je.
 12. Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji (np. numer PIN, numer CVV2 lub CVC2), tak aby osoby niepowołane nie mogły wejść w jego posiadanie np. rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym, kamerą video lub w inny sposób.
 13. Należy mieć przy sobie tylko te karty, których się potrzebuje i korzysta na co dzień.
 14. Traktuj transakcje kartowe z taką samą rozwagą jak wszystkie operacje na rachunku bankowym. Sprawdzaj wykonane operacje niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu rachunku dla kart debetowych i zestawienia transakcji dla pozostałych kart. Zachowanie pokwitowań dokonanych transakcji pozwala na ich szybką weryfikację.
 15. Kiedy wypłacasz gotówkę z bankomatu lub płacisz używając terminalu, zasłoń klawiaturę autoryzując transakcję kodem PIN.
 16. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy jak najszybciej złożyć pisemną reklamację w banku, który wydał kartę.
 17. Nieprawidłowe pokwitowania transakcji należy zniszczyć, a pokwitowania transakcji, które nie doszły do skutku zachować na wypadek konieczności zgłoszenia reklamacji.
 18. Przed wyrzuceniem zniszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełny numer karty.
 19. Nigdy nie podpisuj pokwitowania in blanco. W przypadku transakcji w imprinterze (dotyczy to tylko kart tłoczonych) zawsze nakreśl linie w czystej części blankietu, tak by nie było możliwe oszukańcze dodanie dodatkowych opłat. Pamiętaj o tym podczas podróży zagranicznych.
 20. Kalka jest wykorzystywana bardzo rzadko, ale jeśli została użyta do transakcji kartą, zniszcz ją.
 21. W restauracjach, gdy otrzymujesz wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku wpisz kwotę, lub przekreśl to miejsce poziomą kreską.
 22. Nigdy nie zapisuj numeru karty w miejscu dostępnym dla niepowołanych osób (np. na pocztówce).
 23. Dobrym pomysłem jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej zamykanej przegródce lub etui.
 24. Nigdy nie udostępniaj kart osobom niepowołanym.
 25. Jeśli się przeprowadzasz, nie zapomnij jak najszybciej poinformować banku, który wydał kartę, o zmianie adresu.
 26. Nie zabieraj karty ze sobą, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne, a możesz narazić się na jej utratę (np. zakupy w miejscach gdzie możesz być narażony na kradzież kieszonkową).
 27. Jeżeli byłeś w sytuacji, która sprzyja kradzieży, sprawdź czy masz swoje karty płatnicze (np. w przedziale pociągu, gdy rozpoczynasz podróż).

 

Jeśli doszło do utraty karty należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem lub organizacją, która ją wydała. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z infolinii 828 828 828, w której zostaniesz zapytany o bank, w którym posiadasz kartę, a następnie do niego przekierowany. Innym sposobem jest skontaktowanie się z dostępnym przez 24h centrum autoryzacji kart. Numer centrum jest zapisany na odwrocie karty, otrzymujesz go także razem z przesyłką zawierającą kartę. Warto go wpisać do swojego telefonu komórkowego oraz przechowywać w znanym innym domownikom miejscu w domu.


Pamiętaj:

Zgodnie z polskim prawem z chwilą zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność za przeprowadzone nią transakcje ponosi jej wydawca. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych maksymalna odpowiedzialność właściciela karty (za transakcje przeprowadzone przed zgłoszeniem jej utraty) wynosi równowartość 150€, zaś w przypadku transakcji zbliżeniowych 50€. Warunkiem jest jednak przestrzeganie umowy o wydanie karty oraz regulaminu karty, który stanowi integralną część umowy.

Jeśli będziesz postępować zgodnie z podanymi powyżej zasadami, w znacznym stopniu uchronisz się przed niedogodnościami związanymi z utratą karty lub dostaniem się jej w niepowołane ręce. Pamiętaj, że nikt lepiej od Ciebie nie zadba o bezpieczeństwo Twojej karty.

wydrukuj stronę