baner

Obsługa konsumentów

Informacje na temat danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany listem poleconym do Biura Obsługi Klienta ZBP. Związek Banków Polskich nie udziela informacji na zapytania telefoniczne czy skierowane e-mailem. Jeśli masz pytania dotyczące Systemu BANKOWY REJESTR lub innych Systemów Wymiany Informacji ZBP, zapraszamy na stronę Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

PONIŻSZE DANE KONTAKTOWE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ INFORMACJE Z SYSTEMU "BANKOWY REJESTR":

Biuro Obsługi Klienta ZBP

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

tel. (22) 348 40 80

wydrukuj stronę