baner

Raport AMRON-SARFiN

Kwartalny Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (powszechnie znany jako Raport AMRON-SARFiN) to cykliczna publikacja Związku Banków Polskich prezentująca informacje o rozwoju rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych oraz analizy długoterminowych trendów.

Raport opracowywany jest przez Centrum AMRON we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP w oparciu o dane gromadzone w międzybankowych systemach wymiany informacji AMRON i SARFiN oraz dane publikowane przez Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Główny Urząd Statystyczny.

wydrukuj stronę