Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) - dokumentacja

Inspektor Ochrony Danych:
Konrad Świderek
e-mail: iod@zbp.pl