Kalendarz wydarzeń

Uwagi ZBP do projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT

2016-11-14

W związku z pilnym rozpoczęciem prac parlamentarnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) Związek Banków Polskich przekazał na ręce Pana Posła Jacka Sasina, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, uwagi sektora bankowego do powyższego projektu.

Poniżej znajdują się dwa dokumenty zawierające w/w uwagi, pierwszy przesłany do Kancelarii Sejmu RP w dniu 4 listopada oraz drugi przesłany w dniu 8 listopada.

Materiały do pobrania

  • Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - 4 listopada 2016 r. pobierz plik pdf (0.243 MB)
  • Dodatkowe uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - 8 listopada 2016 r. pobierz plik pdf (0.369 MB)