Kalendarz wydarzeń

Biała księga kredytów CHF w Polsce

2015-03-17

Szanowni Państwo,

W połowie stycznia br. szwajcarski bank centralny niespodziewanie uwolnił kurs swojej waluty, w wyniku czego polski złoty mocno osłabił się wobec franka szwajcarskiego. Niestety, w ten sposób decyzja podjęta daleko poza granicami naszego kraju i zupełnie od Polaków niezależna, z całą swoją mocą uderzyła także tych naszych obywateli, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Dotknęła zresztą także liczne grono kredytobiorców w innych krajach, jak Austria, Francja, Niemcy czy Węgry.

Osoby zadłużone w helweckiej walucie, nazywane często Frankowiczami, miały prawo czuć się zaniepokojone i zagrożone. Tam, gdzie pojawia się niepokój i zagrożenie, są jednak także zwykle silne emocje i niestety pojawiają się głosy, które grają na tych emocjach, powtarzając nieprawdziwe tezy i podpowiadając lekarstwa często gorsze od choroby. Wokół problemu z kredytami frankowymi pojawiło się wiele mitów i przekłamań, które próbują stawiać nasze banki w niekorzystnym świetle. Opinie te nie tylko nie są prawdziwe, ale są także bardzo krzywdzące dla prawie 180 tys. zatrudnionych w nich osób – zdolnych i najczęściej młodych ludzi, którzy zdecydowali się pozostać w naszym kraju i tu budować dobrobyt polskiej gospodarki, tworząc niemal od podstaw system bankowy, który bardzo często stawiany jest dziś w świecie za wzór. Fałszywe i kłamliwe twierdzenia są wreszcie niebezpieczne dlatego, że podkopują zaufanie do krwioobiegu gospodarki, jaki tworzony jest przez banki, którym 24 mln Polaków powierzyło swoje środki w postaci depozytów, i w który poprzez fundusze emerytalne i inwestycyjne zainwestowało 17 mln Polaków.

Wszystkim osobom – Frankowiczom i wielu innym klientom banków, decydentom, komentatorom życia publicznego i wszystkim Polakom, którzy z różnych względów są zainteresowani kwestią kredytów frankowych, jako przedstawiciele środowiska bankowego czujemy się winni przybliżyć rzetelną wiedzę na ten temat. Dlatego przekazuję na Państwa ręce „Białą księgę kredytów frankowych w Polsce”. Pokazuje ona bardzo wyraźnie m.in. to, że to środowisko bankowe było jednym z pierwszych, które apelowało o zakaz udzielania takich kredytów. Byliśmy jednak wtedy osamotnieni, bo przeciw naszemu postulatowi wystąpili nie tylko politycy i instytucje państwowe, ale także niektóre stowarzyszenia społeczne, środowiska eksperckie i wielu komentatorów życia publicznego.

Muszę jednak z całą stanowczością podkreślić, że niniejsza „Biała księga” nie powstała w żadnej mierze, by dzielić, rozliczać, czy szukać winowajców, ale by służyć wyciągnięciu mądrych wniosków na przyszłość w sferze polityki gospodarczej, nadzorczej i we wdrażaniu najlepszych praktyk bankowych. W 25-leciu transformacji kilkakrotnie przeżywaliśmy trudne sytuacje związane ze stabilnością polskiej gospodarki i kondycją sektora bankowego, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i działaniu ponad podziałami udało nam się zbudować stabilny sektor bankowy, który oparł się największemu kryzysowi, jaki dotknął świat w ciągu ostatnich dziesięcioleci. „Biała księga” ma więc tłumaczyć i wyjaśniać to, co nieprawdziwe, ale nade wszystko chciałbym, aby dała solidny fundament do zjednoczenia wszystkich środowisk zainteresowanych tym, by wypracować wspólne i akceptowane przez wszystkich interesariuszy rozwiązanie zaistniałego problemu.

Natychmiast po uwolnieniu franka przez szwajcarski bank centralny polskie środowisko bankowe zaproponowało i wprowadziło w życie szereg rozwiązań łagodzących skutki szokowej aprecjacji tej waluty. Obecnie w porozumieniu z władzami regulacyjnymi i nadzorczymi prowadzimy prace nad systemowym rozwiązaniem tego problemu, starając się uwzględnić oczekiwania i opinie różnych grup klientów, podatników i akcjonariuszy. Celem jest z jednej strony dalsze złagodzenie problemu kredytów frankowych, z drugiej zaś – zachowanie stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Materiały do pobrania