Kalendarz wydarzeń

Medale Kopernika dla środowiska naukowego

2016-03-10

Z okazji jubileuszu Związku Banków Polskich najważniejsze kongresy i konferencje ZBP w 2016 roku odbywają się w nawiązaniu do obchodów 25-lecia powołania samorządu bankowego. Podczas uroczystości wręczane są osobom zasłużonym w rozwój polskiej bankowości Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. Podczas marcowego Forum Bankowego wyróżniono Medalem Kopernika przedstawicieli środowiska naukowego.

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.

W centralnej części jego awersu znajduje się wizerunek portretowy Mikołaja Kopernika – autora traktatu „Monete cudende ratio” – „Rozprawa o urządzeniu monety”  z 1526 roku. Fragment tego dokumentu został także odwzorowany na rewersie Medalu.

Podczas Forum Bankowego 2016 Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich otrzymali:

Pani Danuta DZIAWGO – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Profesor, Katedra Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju UMK, Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członek zespołu opiniującego podział środków statutowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pan Leszek DZIAWGO - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Profesor, Kierownik Katedry Zarządzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 

Pan Stanisław FLEJTERSKI – Uniwersytet Szczeciński, Profesor, Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Redaktor naczelny czasopisma "Europa Regionum".

 

Pan Andrzej GOSPODAROWICZ - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Profesor, Rektor Uniwersytetu od 2012 roku, Kierownik Katedry Bankowości, Prorektor do spraw nauki w latach 2005-2012 

 

Pani Janina HARASIM - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Profesor, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

 

Pani Małgorzata IWANICZ-DROZDOWSKA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Kierownik Zakładu Systemu Finansowego; Członek Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Pan Alfred JANC – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Profesor, Kierownik Katedry Bankowości, Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2007-2009, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego w 2007 roku

 

Pan Władysław JAWORSKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1985-1989, Członek Rady Szkolnictwa Bankowego przy Związku Banków Polskich, Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995-1999

 

Pan Stanisław KASIEWICZ – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Zakład Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Członek Zespołu doradców ds. Reprywatyzacji przy Ministrze Skarbu Państwa i ekspert rządowy w sejmowej Komisji do spraw projektu ustawy o reprywatyzacji.

 

Pan Cezary KOSIKOWSKI – Uniwersytet w Białymstoku, Profesor, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Pan Karol LUTKOWSKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Katedra Finansów Międzynarodowych,  Minister finansów w latach 1991-1992, W latach 90. także m.in. Członek Rady Naukowej przy prezesie Narodowego Banku Polskiego oraz Członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów

 

Pani Monika MARCINKOWSKA – Uniwersytet Łódzki, Profesor, Dyrektor Instytutu Finansów, Kierownik Zakładu Bankowości oraz Studium Podyplomowego "Bankowość".

 

Pan Piotr MASIUKIEWICZ – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Instytut Zarzadzania Wartością, Doradca prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1986-1991

 

Pani Ewa MIKLASZEWSKA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Profesor, Kierownik Zakładu Bankowości, Członek Komitetu Zarządzającego Europejskiego Związku Nauczycieli Akademickich Studiów Finansów i Bankowości

 

Pan Krzysztof OPOLSKI – Uniwersytet Warszawski, Profesor, Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”

 

Pan Stanisław OWSIAK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Profesor, Kierownik Katedry Finansów, Kierownik Zakładu Polityki Finansowej. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN,

 

Pan Leszek PAWŁOWICZ – Uniwersytet Gdański, Profesor, Kierownik Katedry Bankowości i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 

Pan Bogusław PIETRZAK  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Kierownik Katedry Skarbowości w latach 1992-2013, Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

 

Pan Andrzej SŁAWIŃSKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Katedra Ekonomii Ilościowej, Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-1992, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011–2015

 

Pan Jan SZAMBELAŃCZYK  - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Profesor, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 

Pan Ryszard WIERZBA – Uniwersytet Gdański, Profesor, Katedra Finansów, Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 

Pan Jerzy WĘCŁAWSKI – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Profesor, Kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Ekonomicznym

 

Pani Małgorzata ZALESKA – Szkoła Główna Handlowa, Profesor, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  SA, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2007–2009, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2009-2015


Zdjęcia: Marzena Stokłosa

Fotogaleria