Kalendarz wydarzeń

Wyróżnienia dla bankowców podczas Forum Usług Płatniczych

2016-10-19

Z okazji jubileuszu Związku Banków Polskich najważniejsze kongresy i konferencje ZBP w 2016 roku odbywają się w nawiązaniu do obchodów 25-lecia powołania samorządu bankowego. Podczas uroczystości wręczane są osobom zasłużonym w rozwój polskiej bankowości wyróżnienia i odznaczenia. Podczas tegorocznego Forum Usług Płatniczych zasłużonym przedstawicielom środowiska bankowego wręczono odznaki Honorowe ZBP oraz medale Mikołaja Kopernika.

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa/ZBP

Odznakę Honorową ZBP otrzymała Pani Małgorzata O’SHAUGNESSY – Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa Europe, szczególnie aktywna w zakresie działań na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz popularyzacji i postępu technologicznego w zakresie m.in. płatności zbliżeniowych.

Medal Mikołaja Kopernika ZBP otrzymali:

Pan Piotr ALICKI – Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług w PKO Banku Polskim S.A, w przeszłości także m.in. jako dyrektor departamentów informatyki związany z Pekao S.A. oraz Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A., Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich

Pani Grażyna CIURZYŃSKA – Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Rozwoju oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w PKO Banku Polskim S.A., wcześniej związana m.in. z Powszechnym Bankiem Kredytowym, Kredyt Bankiem S.A. oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy ZBP

Pan Konrad DUDEK – Dyrektor Biura Rozwoju Produktów w Deutsche Bank Polska, aktywny w zakresie działań na rzecz rozwoju polecenia zapłaty w Polsce i nakreślenia kierunków zmian w jego funkcjonowaniu, Członek Prezydium Komitetu ds. Systemu Płatniczego przy Związku Banków Polskich

Pani Dominika DUZIAK – Menadżer ds. Rynku w Departamencie Produktów Gotówkowych, Płatności i Obsługi Należności w banku Citi Handlowym, a także m.in. Przewodnicząca Grupy ds. Komunikacji SEPA przy Związku Banków Polskich oraz współtwórca Koalicji na rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Pani Joanna ERDMAN – Dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych w mBank S.A, wcześniej związana z m.in. Powszechnym Bankiem Gospodarczym S.A., Członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy ZBP

Pan Maciej MIKOŁAJUN – Ekspert w Departamencie Zarządzania Wsparciem Biznesu w PKO Banku Polskim S.A., wieloletni Przewodniczący Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 w ramach Rady ds. Usług Płatniczych przy ZBP

Pani Marta OLEJNICZAK – Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Transakcyjnej w banku Pekao S.A., wieloletni Członek Rady ds. Zarządzania Środkami Finansowymi Przedsiębiorstw przy Związku Banków Polskich, współautor Porozumienia międzybankowego w sprawie Gospodarczego Obciążenia Bezpośredniego (GOBI)

Pan Marek PARADOWSKI – Prezes Zarządu Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A., w przeszłości m.in. Dyrektor Centrum Kart i Czeków w banku Pekao S.A., jeden z inicjatorów powstania Komitetu Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich

Pani Ewa PIECZYŃSKA – Dyrektor Operacyjny Biura Organizacji Obrotu Gotówkowego w banku Pekao S.A., wieloletni Przewodniczący Grupy Roboczej ds. obrotu gotówkowego w ramach Rady ds. Usług Płatniczych przy ZBP

Pan Piotr PŁOSZAJSKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH, a w latach 2005-2008 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, zaś w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk

Pan Cezary SMORSZCZEWSKI – Prezes Zarządu w firmie Private Equity Managers S.A., w przeszłości m.in. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie oraz jako Wiceprezes Zarządu z bankiem Pekao S.A., a także z Alior Bankiem

Pan Krzysztof SPIRZEWSKI – Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Transakcyjnej w banku Societe Generale, inicjator Rady ds. Zarządzania Środkami Finansowymi Przedsiębiorstw, a także wieloletni Członek i Przewodniczący Prezydium Rady ds. Usług Płatniczych przy Związku Banków Polskich

Pan Wojciech SURY – Dyrektor Biura Public Relations oraz Rzecznik Prasowy w Getin Noble Banku, Członek Rady ds. PR przy Związku Banków Polskich, aktywny uczestnik projektów wizerunkowych dotyczących sektora bankowego

Pan Marcin WIŚNIEWSKI – Dyrektor Biura ds. Zarządzania Płatnościami w banku BPH S.A., współtwórca systemu ELIXIR i EuroELIXIR w ramach prac Krajowej Izby Rozliczeniowej, Członek Rady Usług Płatniczych, Rady Bankowości Elektronicznej, a także Rady ds. Płatności Mobilnych SEPA przy ZBP

Fotogaleria