Kalendarz wydarzeń

Pierwsza doroczna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

2017-06-20

 O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników dyskutowano podczas 1. dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF), która odbyła się 20.06.2017 r. w Warszawie.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych i uczelni. Konferencję otworzył Przewodniczący Prezydium SRK SF, Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Podkreślił wagę przedsięwzięcia SRK SF dla sektora, zwłaszcza z punktu jakości usług dla klientów sektora oraz atrakcyjności sektora jako pracodawcy.

Do dyskusji panelowej na temat: Pracownik sektora finansowego 4.0 zaproszono szerokie grono praktyków z polskiego sektora finansowego i edukacyjnego. Debatowali: prezes Związku Banków Polskich -  Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – Pan Andrzej Maciążek, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Pan Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu BGŻ BNP Paribas SA - Pani Magdalena Legęć, ze Szkoły Głównej Handlowej - Pani prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, z Krajowej Izby Rozliczeniowej – Pani Dorota Dublanka, prezes Fundacji KIR, członek zarządu Izby Domów Maklerskich - Pan Piotr Sobków oraz przedstawiciel Biura Krajowego NSZZ Solidarność – Pan Marcin Stroński. Debatę poprowadził Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Projekt SRK SF został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. W Radzie reprezentowane są 33 podmioty. Celem rady jest wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań dla lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców, a w całej inicjatywie reprezentowanych jest ponad 30 podmiotów. Działalność Rady będzie opierać się m.in. na wykorzystaniu istniejącego dorobku sektora w zakresie Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej ( www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne ).

Pełna relacja z konferencji pod linkiem http://www.wib.org.pl/rada/aktualnosc.php?id=12